Företagsförvärv del 1 & 2

Detta kurspaket med fokus på företagsförvärv leds av Robert Sevenius. Många involveras i företagsförvärv under sitt yrkesliv, oavsett om det är på köparsidan, säljarsidan, i målföretaget eller kanske som rådgivare eller finansiär. Kurspaketet består av två kurser som var och en behandlar särskilt viktiga delar i förvärvsprocessen.

Under den första kursdagen går Robert igenom strategier, finansieringar och juridiken kring företagsförvärv och under kursdag två fördjupar vi oss i transaktionsprocessens praktiska verktyg.

Företagsförvärv är en riskfylld process som aktualiserar ett brett spektrum av strategiska vägval, finansiella analys- och värderingsmodeller samt rättsliga bedömningar. Det är avgörande att ha en praktisk plan för att hantera alla delar i förvärvsprocessen så att projektet kan ledas på ett tydligt sätt, riskerna kan minimeras och prestationsförmågan hos företagen bibehålls.

Vi behandlar återkommande praktiska frågor som: Varför köper företag andra företag? Vilka är riskerna? Hur värderas ett företag? Hur besiktigar man målföretag? Vilka överväganden är viktiga vid upplägget av affären? Vilka överenskommelser reglerar transaktionen? Hur planerar man sammanslagningen av affärsverksamheterna?

Under kursdag två får deltagarna djupare kunskap om de olika praktiska verktyg som används för att fullgöra de olika transaktionsmomenten. Kursdagen bygger på övningar och exempel i vilka deltagarna får träna och diskutera bland annat beräkning av ett företags marknadsvärde, hantera risker som upptäckts i företagsbesiktning, reglera köpeskillingen, utforma garantier och planera sammanslagningen av företagen efter tillträdet.

Efter utbildningen kommer deltagarna att ha förstärkt sin förmåga att arbeta med transaktionsprocesser, oavsett roll eller projektfas. Företagsförvärv är ett lagarbete och för att leverera bra resultat bör alla aktörer ha förståelse för varandras uppgifter och ställning.

I kursavgiften ingår boken Företagsförvärv som Robert själv författat.

Kursdag 1

Som deltagare får du kunskap om:

 • Strategi, mål och risker med företagsförvärv
 • Transaktionsprocessernas faser och verktyg
 • Sekretessavtal och avsiktsförklaring
 • Företagsvärderingens metoder
 • Due diligence och riskhantering
 • Strukturering och separation
 • Köpavtal vid företagsförvärv
 • Integrationsarbete

Kursdag 2

Som deltagare får du kunskap om

 • Värderingstekniker och beräkning
 • Betalning och prismekanismer
 • Informationsinhämtning och riskhantering
 • Reglering av parternas avtalsrelation
 • Integrationsplanering