Många involveras i företagsförvärv under sitt yrkesliv, oavsett om det är på köparsidan, säljarsidan, i målföretaget eller kanske som rådgivare eller finansiär. Företagsförvärv är en riskfylld process som aktualiserar ett brett spektrum av strategiska vägval, finansiell analys- och värderingsmodeller samt rättsliga bedömningar.

 

Det är viktigt att ha en praktisk men enkel vägkarta för att hantera alla delar i förvärvsprocessen så att projektet kan ledas på ett tydligt sätt, riskerna kan minimeras och prestationsförmågan hos företagen bibehålls.

Kursen behandlar återkommande praktiska frågor som: Varför köper företag andra företag? Vilka är riskerna? Hur värderas ett företag? Hur besiktigar man målföretag? Vilka överväganden är viktiga vid upplägget av affären? Vilka överenskommelser reglerar transaktionen? Hur planerar man sammanslagningen av affärsverksamheterna?

Efter utbildningen kommer du att ha förstärkt förmåga att arbeta med transaktionsprocesser, oavsett din roll eller projektfas. Företagsförvärv är ett lagarbete och för att leverera bra resultat bör alla aktörer ha förståelse för varandras uppgifter och ställning.

I kursavgiften ingår boken Företagsförvärv av Robert Sevenius, utgiven av Studentlitteratur.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Strategi, mål och risker med företagsförvärv
 • Transaktionsprocessernas faser och verktyg
 • Sekretessavtal och avsiktsförklaring
 • Företagsvärderingens metoder
 • Due diligence och riskhantering
 • Strukturering och separation
 • Köpavtal vid företagsförvärv
 • Integrationsarbete

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomichefer, controller, affärsutvecklare, advokater och jurister och andra befattningshavare på mindre till större företag som kommer i kontakt med förvärvsprocessen, oavsett om de arbetar i köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Strategiska vägval och företagsförvärv
  Motiv, mål och risker
  Transaktionsprocesser
  Föravtal

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Företagsvärderingens metoder
  Prissättning och prismekanismer

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Due diligence (företagsbesiktning) och implementering
  Struktur och separation av målföretag
  Köpavtal och förhandling, inledning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Köpavtal och förhandling, fortsättning
  Synergier och integrationsarbete

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.