Välkommen till kursen som ger en praktisk överblick över de frågeställningar som uppkommer inom fastighetstransaktioner och marknadspraxis – med en särskild inriktning på fastighetsbestånd. Kursen leds av advokat Johan Lindberg, vars expertis ligger vid fastighetsutveckling, företagsöverlåtelser, mark och exploatering, samt transaktioner (M&A)

Fastighetstransaktioner är ett ständigt aktuellt och föränderligt ämne. Därmed är det även ständigt viktigt att hålla sig uppdaterad inom aktuella och kommande regelverk som styr transaktionsprocesserna och dess avtal.

Detta är en kurs för dig som har erfarenhet som behöver uppdateras inom fastighetstransaktioner och ger dig samtidigt en överblick över de frågeställningar som oftast uppkommer. Johan Lindberg kommer på ett pedagogiskt sätt med stöd i marknadspraxis att guida dig så du är införstådd och á jour med ämnena enligt nedan.

Som kursdeltagare får du en genomgång och uppdatering om:

 • Transaktionsprocessen – hur går kommersiella fastighetstransaktioner till?
 • Strukturering – hur, varför och framför allt, hur gör man normalt?
 • Standardmässig köpeskillingsklausul – hur laborerar man med den och vad är latent skatt?
 • Due diligence – vad tittar man på?
 • Aktieöverlåtelseavtalet avseende fastighetsägande bolag – principer för garantier och begränsningar
 • Skillnader mellan bolagsaffär och fastighetsaffär

MÅLGRUPP

Advokater och jurister, bolagsjurister, revisorer som kommer i kontakt med företagsöverlåtelser.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas