Varmt välkommen till en kurs som ger en heltäckande bild av transaktionsprocessen och en god överblick över dess avtal och dokument. Kursen ger dessutom praktiska och fördjupade kunskaper inom M&A och företagsförvärv. Viss förkunskap rekommenderas.

Föreläsare är Carl-Adam Drakenberg, advokat och delägare vid Advokatfirman Westermark Anjou. Carl-Adam har omfattande erfarenhet av M&A-processer och överlåtelseavtal. Under kursen kopplar han due diligence till innehållet och typbestämmelser i överlåtelseavtalet.

Ni kommer att gå igenom aktieöverlåtelseavtalet i dess grunder med fokus på de bestämmelser som ofta är föremål för oenighet. Vad gör bestämmelser säljar- respektive köparvänliga? Särskilt kommer ni att titta på köpeskillingsmekanismer, garantier och ansvarsbegränsningar i ljuset av gällande rätt. Föreläsaren går även igenom marknadspraxis, aktuella trender och hur det påverkar innehållet i de enskilda bestämmelserna i överlåtelseavtalet.

Försäkringsindustrins inträde i M&A har under de senaste åren påverkat avtalsskrivandet. Föreläsaren ger dessutom kunskap i hur man som rådgivare och huvudman effektivt implementerar försäkring i transaktionsprocessen och avtal.

Som deltagare får du kunskap om:

• Transaktionsprocessen, överblick över avtal och dokumentation
• Due Diligence, metoder och frågor som en köpare bör överväga. Vad och hur bör en rådgivare rapportera och en beställare kräva av sin rådgivare?
• Överlåtelseavtalet, översikt och djupdykning i vissa typbestämmelser, best practice i drafting, säljarvänligt eller köparvänligt och aktuella trender.
• Hur implementerar man findings under Due Diligence i överlåtelseavtalet?
• Köpeskillingsmekanismer, Locked box, justeringsmekanismer och tilläggsköpeskilling vad bör man tänka på?
• Säkerhet för förpliktelser under överlåtelseavtalet med särskilt fokus på försäkring.


Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater, bolagsjurister, andra jurister som arbetar med företagsöverlåtelser.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10-00

  Pass I
  Transaktionsprocessen, överblick

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Due Diligence och inledning av överlåtelseavtalet

 • 11:45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Fortsättning av överlåtelseavtalet och köpeskillingsmekanismer

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Säkerhet och tvister

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket intressant kurs!

Medarbetare på Rejlers Sverige AB

Upplägget ger en bra balans mellan teori och reflektion.

Medarbetare på Advokatfirman Westermark Anjou