De skatterättsliga konsekvenserna utav olika rättshandlingar är ibland svåra att förutse. Företrädartalan och förhandsbesked ger ofta upphov till flertalet praktiska problem och frågeställningar.

Med det i åtanke arrangerar vi kursen Företrädartalan och förhandsbesked där de av Börje Leidhammar utvalda frågorna diskuteras utifrån praktikerns utgångspunkt där slutsatser dras i anslutning till konkreta fall i rättstillämpningen.

Exempelvis aktualiseras frågan om företrädares personliga betalningsansvar för bolags skatteskulder ofta i rättstillämpningen. Vidare medför även möjligheten till att söka förhandsbesked vanligtvis ett antal kluriga frågor. Möjligheten att få förhandsbesked i skatterättsnämnden är dock ett sätt att öka förutsägbarheten av de skatterättsliga konsekvenserna. Dessa och andra utvalda frågor behandlas som sagt utifrån avgöranden och rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Under vilka förutsättningar kan ansvar utkrävas till exempel när det gäller krav på att uppsåtligen eller grov oaktsamhet underlåtit att betala skatter senast på förfallodagen?
 • Vem kan göras personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder?
 • Vad innebär formellt respektive faktiskt företrädarskap och bestämmandeinflytande i bolaget?
 • Hur hanteras processen i domstol?
 • Vilka möjligheter till förlikning finns?
 • Vem kan söka förhandsbesked och under vilka förutsättningar kan sådana besked lämnas?
 • Varför avvisas besked om förhandsbesked i större utsträckning nu än tidigare?
 • Hur går förfarandet till i skatterättsnämnden?
 • Hur bör en ansökan av förhandsbesked vara utformad?
 • Hur bör ett överklagande av ett lämnat förhandsbesked utformas till högsta förvaltningsdomstolen?

MÅLGRUPP

Verksamma inom revisorsbranschens revisons- och skatteavdelningar, advokatbyråer och andra juridiska konsulter som biträder skattskyldiga i tvister om vad som är brottslig bokföring och vem som är ansvarig för bokföringen. Företag och organisationer som har nytta av fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Handläggare inom skatteförvaltning, polis- och åklagarmyndigheter samt personal inom domstolsväsendet.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon

Jag är mycket nöjd med BG Institute och det konkreta som kursledarna kan förmedla. De ser flera infallsvinklar och anpassar till flera verksamheter.

Oscar Ingelmark

BDO