Förhandlingar ur ett inköparperspektiv. Integration mellan inköpsarbetet och förhandlingsarbetet. Träning i effektiva förhandlingsbeteenden utifrån psykologiska och affärsmässiga bedömningar.

Kursens syfte är förstå och kunna påverka de olika faktorer som styr händelseförloppet i en affärsförhandling. Under kursen i inköpsförhandling analyserar vi olika typer inköpsförhandlingssituationer. Inköp i svag konkurrens, stark konkurrens och köp av tjänster. Kursen är utpräglat interaktiv och bygger på case och rollspel men också på inköpsteori och analys.

Du får lära dig följande:

1) Ett strategiskt perspektiv på inköp – förhållandet mellan inköpsstrategier och förhandlingsstrategier

2) En modell för systematisk förhandlingsförberedelse – utvärdering av inköpsförhandlingssituationen utifrån (1) totalkostnad, (2) produktens/tjänstens beskaffenhet, (3) logistik/leverans och (4) leverantörsbedömning

3) Prisförhandlingsteknik– få en förståelse för psykologin bakom prisförhandlingar

4) Problemlösande förhandlingar – att hitta problemlösande win-win-lösningar där parterna  kan utvecklas tillsammans

5) Träning i praktisk inköpsförhandling – du får en möjlighet att träna inköpsförhandlingsteknik. Under kursen har du en unik möjlighet att få feed-back på hur det har gått eller hur du kan förbättra din förhandlingsteknik.

6) Din roll i inköpsorganisationen – vilka typer av inköpsförhandlingar passar dig och hur kan du utveckla dig i det du är bra på. Vidare ser vi på hur den befintliga inköpsorganisationen skulle kunna utvecklas och förbättras.

7) Fördjupade insikter förhandlingspsykologi– personliga förhandlingsprofiler samt samspelet i förhandlingsteamet

Målgrupp:

Inköpare

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.