Förhandlingsteknik för beslutsfattare – från förberedelse inför förhandling till genomförande med hjälp av en enkel och effektiv modell. Lär dig rätta tekniken och en strukturerad metod.

Den första kursdagen ägnas åt förhandlingar i allmänhet – förberedelse inför förhandling, prisförhandlingar och problemlösande förhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten. Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i prisförhandlingar och problemlösande förhandlingar samt titta närmare på grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Fokus ligger på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell  introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus ska ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Den andra kursdagen går vi vidare med arbetsrättsliga tvistelösningsförhandlingar, MBL-förhandlingar och konfliktlösande förhandlingar när parterna har olika bilder av vad som hänt. Vi både förbereder och genomför en löneförhandling och en MBL-förhandling, dessutom förbereder vi en arbetsrättslig tvisteförhandling. I förhandlingssimuleringar kommer vi att sätta förhandlingstekniken i en arbetsrättslig kontext. Vi kommer även att arbeta med konfliktlösande förhandlingar när parterna har påtagligt olika bilder av vad som hänt. Vidare går vi igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas i praktiskt i personalchefsarbete.

Kursen är utformad som en interaktiv workshop och den bärande tanken är att du som deltagare ska få med dig en strukturerad metod för förberedelse och genomförande av avtals- och tvistelösningsförhandlingar och få tillfälle att träna förhandling utifrån metoden.

Som kursdeltagare får du ökad kunskap om:

 • Förhandlingar i allmänhet.
 • Förberedelse inför förhandling.
 • Pris- och problemlösande förhandlingar.
 • Förhandlingens psykologi.
 • Kommunikation med motparten.
 • Arbetsrättsliga tvistelösningsförhandlingar.
 • Konfliktlösande förhandlingar på arbetsplatser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till en bred målgrupp och passar alla som arbetar med eller kommer i kontakt med arbetsrättsliga förhandlingar och har glädje av god förhandlingsteknik – vd, chefer, HR-specialister, personalchefer, personalkonsulter  och övriga.


Kursprogram

 • DAG 1

  Program dag 1

 • 08.30-09.-00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Introduktion
  Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
  Distributiva förhandlingar

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket
  Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Teoripass
  Förberedelse inför en problemlösande förhandling
  Tillämpning av förberedelsemodell

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Praktikfall 2, problemlösande förhandling

 • DAG 2

  Program dag 2

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Riskanalys av processer och perceptionspsykologin vid tvister
  Praktikfall 3, analys av tvistelösningsförhandling

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Förberedelseanalys av tvistelösningsförhandlingar
  Förberedelse till avtalsförhandling

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Roller i förhandlingsteamet
  Praktikfall 4, löneförhandling

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Praktikfall 5, upprepade förhandlingar
  Relationsbyggande i förhandlingar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett osedvanligt trevligt bemötande och alltid ett mycket bra kursutbud. Det är verkligen hög nivå rakt igenom.

Magnus Näsholm

Advokatfirman Abersten