Förhandlingsteknik för beslutsfattare är en kurs för dig som vill lära så mycket det bara går om förhandlingsteknik. Johan Lagerbielke lägger fokus den tredje dagen på kommunikationsteknik och besvärliga samtal, baserat på din vardag.

På 3-dagarsutbildningen om Förhandlingsteknik för beslutsfattare kommer vi under första dagen att lära oss grunderna i pris och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Under den första kursdagen ligger fokus på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus ska ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen, som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Under den andra kursdagen kommer vi att förbereda och genomföra en löneförhandling, MBL-förhandling och förbereda en arbetsrättslig tvisteförhandling. I förhandlingssimuleringar övar vi på att integrera förhandlingstekniken i en arbetsrättslig kontext. Vi kommer även att arbeta med hur man bygger konstruktiva relationer samt att gå igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt i personalchefsarbete.

Dag tre kommer vi att arbeta med kommunikationsteknik utifrån din vardag, med fokus på besvärliga samtal. Vi gör en genomgång av användbar forskning i modern kommunikationsteknik och hur den kan användas praktiskt. Vi kommer också gå igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper och hur man kan göra besvärliga situationer konstruktiva. Slutligen kommer vi att integrera kursdelarna genom att se på tekniker för hur man kan arbeta med besvärliga motparter i förhandlingar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00 (Samma tider dag 1-3)

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.