Förhandlingsteknik för chefer är en kurs för dig som vill lära så mycket det bara går om förhandlingsteknik. Johan Lagerbielke behandlar under denna dag olika förhandlingssituationer för att du skall få praktisk kunskap.

På denna kurs om Förhandlingsteknik för chefer kommer vi under första dagen att lära oss grunderna i pris och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Under den första kursdagen ligger fokus på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll med olika typsituationer du som chef möter i vardagen. Syftet med detta är att fokus ska ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den sakfrågan, som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Under den andra kursdagen kommer vi tillämpa modellen på utvalda förhandlingssituationer som du möter som chef. Exempelvis  kommer vi att göra en löneförhandlingsövning och arbeta med det lönesättande samtalet.  Hur lägger jag upp lönesamtalet så att jag har en nöjd medarbetare även efter samtalet? Går det att göra ”kakan” större? Hur ska vi kommunicera under lönesamtalet? Hur får jag nöjda nyckelmedarbetare? Frågor som vi kommer att arbeta med är hur vi kan använda lönen som ett styrmedel för verksamheten, men även som ett medel för att åstadkomma rätt personalomsättning. Slutligen, hur fungerar psykologin i lönesamtalet? Under en del av kursen kommer vi ta fram ett arbetssätt och en mall som vi kan arbeta utifrån i lönesättande samtal i ditt företag.

Kursen är en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att deltagarna skall få med sig en strukturerad metod för att förbereda sig inför löneförhandling, samt träning i genomförande utifrån metoden.


målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkesverksamma i en chefsbefattning som vill utveckla sina förhandlingsfärdigheter.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1

 • 10.15-11.45

  Pass 2

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass 3

 • 14.30-16.00

  Pass 4

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Kursens område täckte precis det jag letat efter.

Katri Carlberg

Hovstaterna

BG Institute har kompetenta föreläsare, relevanta ämnen, alltid i bra lokaler, bra mat, tydlig information innan kurs samt professionellt bemötande. Sammanfattningsvis väldigt hög klass!

HR-Chef, Torsås Kommun

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen