Det här är en fördjupning av Johan Lagerbielkes populära kurs Förhandlingsteknik för jurister.  I två dagar jobbar Johan interaktivt med dig som kursdeltagare för att förbättra din förhandlingsteknik. Utgångspunkten är dina egna erfarenheter och exempel. Kursdagarna ger dig avancerad metodik för att förbereda genomförandet av avtals- och tvistelösningsförhandlingar.

Under kursdagarna kommer du att fördjupa dina kunskaper om förhandlingsförberedelsen och genomförandet utifrån en trestegsmodell.

Dag 1 – Kommer vi att inleda med en repetition av grundläggande begrepp och synsätt. Vi kommer att förhandla ett case och analysera resultatet utifrån ett mikroekonomiskt perspektiv. Under första kursdagens andra hälft kommer vi att arbeta interaktivt med aktuella förhandlingar som deltagarna befinner sig i (eller har varit med om). Vi kommer att förbereda och titta på strukturer för genomförandet av dessa förhandlingar.

Dag 2 – Vi kommer under den andra dagen att arbeta med personlighetstest, kommunikationspsykologi, besvärliga motparter, besvärliga klienter och psykologiska försvarsmekanismer som kan ställa till problem vid förhandlingar. Kursdagen avslutas med att vi ser hur påverkan fungerar psykologiskt och vi går igenom och repeterar alla de psykologiska mekanismer och begrepp som påverkar utgången av förhandlingar.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

• Kort repetition om förberedelse inför förhandling
• Ett mikroekonomiskt perspektiv på förhandlingar
• Fördjupad tvistelösningsanalys
• Analysera en egen aktuell förhandling
• Fördjupning av psykologin vid genomförandet av förhandlingar
• Psykologisk testning av deltagarnas förhandlingsbeteenden
• Besvärliga motparter och klienter
• Påverkanspsykologi
• Genomgång av de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som påverkar utfallet av en förhandling

 


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till affärsjurister, humanjurister, bolagsjurister, samt till de som gått kursen Förhandlingsteknik för jurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning (dag 1) och frukost båda dagarna

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas