Hur förhandlingsteknik tillämpas vid lönesamtal, med inriktning på löneförhandlingens psykologi, står i centrum i denna kurs.

I den här kursen tittar vi närmare på de förhandlingssituationer du möter som lönesättande chef eller HR-ansvarig. Utgångspunkten är din egen löneförhandling för att skapa förståelsen för båda parter vid denna förhandlingssituation. Vi kommer att se på psykologin i löneförhandlingen och hur du kan positionera dig. Johan Lagerbielke belyser de psykologiska mekanismer som är i spel och hur du kan använda dig av dem. Hur du kan förhandla lön vid anställningssituationer och under befintlig anställning tas också upp.

Både arbetsgivarens och löntagarens perspektiv kommer att belysas för att ge dig de rätta verktygen inför arbetet med det lönesättande samtalet. Under kursen får du lära dig att lägga upp lönesamtalet så att du har en nöjd medarbetare efteråt. Här är sättet att kommunicera centralt. Frågor som kursen belyser är bland andra hur lönen kan användas som styrmedel för verksamheten och hur du med hjälp av lönesättning kan åstadkomma rätt personalomsättning. Slutligen beskriver Johan Lagerbielke hur psykologin fungerar i lönesamtalet.

Kursen hålls i form av work-shops, där du arbetar i mindre grupper tillsammans med andra deltagare med motsvarande yrkesroll. Kursupplägget ger tillfälle till värdefullt erfarenhetsutbyte och diskussion.

Som deltagare får du ökad kunskap om:

 • De vanligaste misstagen vid individuella lönesamtal
 • Hur du ska undvika felaktig personalomsättning
 • Psykologin i löneförhandlingen
 • Best-practice  vid löneförhandling

Målgrupp

Kursen vänder sig till en bred målgrupp och passar dig som har en roll i, eller kommer i kontakt med, lönsesättande förhandlingar – vd, chefer, ledare, personalchefer, HR-chefer och övriga.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avlutas

Citat

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner