Bli bättre på förhandling och konfliktlösning genom en modell i tolv steg. Nu ges du en möjlighet att lära dig en heltäckande modell som bygger på samlade perspektiv och kunskaper från flera olika vetenskaper. Redan har medlande domare, studenter på Uppsala universitet och yrkesaktiva personalvetare genomgått utbildningen som endast ges av Gustaf Lantz.

Förändra ditt förhållningssätt till förhandlingar och konfliktlösning genom att få en robust struktur i ditt arbete. Få tillgång till en checklista som garanterar ett genomtänkt agerande vid din nästa förhandling eller konfliktlösning. Förbättra både dina resultat och din egen arbetsmiljö genom att undvika dödlägen och fällor.

Kursen varvar teori med praktik genom att gruppen övar förhandlingsteori i ett rollspel.

Dessutom arbetar deltagarna med ett videomaterial som är specialframtaget tillsammans med en professionell skådespelare för att simulera besvärliga förhandlingssituationer. Investera i dig själv genom att under två dagar ta tolv steg mot bättre förhandlingsresultat.

Som deltagare får du kunskap om

 • Hur du får en struktur för dina förhandlingar.
 • Hur du hanterar besvärliga förhandlingssituationer.
 • Hur du kan nå bättre förhandlingsresultat
 • Hur du kan hantera konflikter på ett bättre sätt

Målgrupp:

HR

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att förbereda en förhandling på ett strukturerat sätt.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Föreläsning där deltagarna lär sig en modell för att bättre hantera interaktionen med motparten i en förhandling.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Rollspel där deltagarna får öva att förhandla enligt tolvstegsmodellen.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Redovisning och genomgång av rollspelet.
  Gruppövning där deltagarna konfronteras med besvärliga förhandlingssituationer i ett specialframtaget videomaterial

 • 16.00-

  Kursen avslutas.