Den här kursen fokuserar på samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal och besvärliga samtalspartners samt tekniker för att hantera dessa.

Under kursdagen arbetar vi med kommunikationsteknik utifrån personalchefens vardag. Fokus ligger på besvärliga samtal. Vi gör en genomgång av användbar forskning i modern kommunikationsteknik och hur den kan användas praktiskt vid förhandling med besvärliga motparter. Vi går även igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper. Vi tittar bland annat på hur du kan göra besvärliga situationer konstruktiva. Slutligen kommer vi att integrera kursdelarna genom att se på tekniker för hur du kan arbeta med besvärliga motparter i förhandlingar och vad som händer när du möter samma motpart många gånger.

Kursen är upplagd som en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att du som deltagare ska få med dig en strukturerad metod för att förbereda dig inför och genomföra avtals- och tvistelösningsförhandlingar samt få möjlighet att träna förhandling utifrån metoden.


Målgrupp

Kursen riktar sig till en bred målgrupp och passar dig som genomför eller kommer i kontakt med förhandlingar med besvärliga motparter – vd, chefer, ledare, personalchefer, personalkonsulter, HR-specialister och övriga.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Introduktion
  Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
  Distributiva förhandlingar

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket
  Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Teoripass, förberedelse inför en problemlösande förhandling.
  Tillämpning av förberedelsemodell

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Praktikfall 2, problemlösande förhandling

 • 16.00

  Kursen avslutas