Förhandlingsteknik för personalare är en tvådagarskurs för dig som vill lära så mycket det bara går om förhandlingsteknik generellt och hur det kan tillämpas vid olika förhandlingssituationer som du i din yrkesroll möter. Johan Lagerbielke behandlar under denna dag olika förhandlingssituationer för att du ska få praktisk kunskap.

Kurstillfället den 13-14 december 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I denna tvådagarskurs ligger fokus under första dagen vid att lära grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Här ligger vikten vid förberedelse inför förhandling,  en allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Du kommer under dagen att få förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen.

Därefter kommer ni att simulera förhandlingar med ett allmänt innehåll från olika typsituationer du som chef möter i vardagen. Syftet med detta är att fokus ska ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den sakfrågan, som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Under den andra dagen kommer vi att förbereda och genomföra olika typer av förhandlingssituationer genom att genomföra löneförhandling, MBL-förhandling samt förbereda en arbetsrättstvisteförhandling. I dessa simuleringar kommer vi alltså att sätta förhandlingstekniken i en arbetsrättslig kontext. Sedan kommer vi även att arbeta med konfliktlösande förhandlingar när parterna har mycket olika bilder av vad som hänt. Dessutom går vi igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas i det praktiska ledarskaps- och personalarbetet.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla yrkesverksamma inom HR som vill utveckla sina förhandlingsfärdigheter.

I följande video berättar Johan kort om psykologin i förhandlingssituationer och om vanliga frågeställningar rörande förhandlingar som uppstår för HR

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Dag ett avslutas

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursdag två avslutas