Förhörstekniken är central när problem uppstår, som att förhöret kärvar, personkemin inte fungerar, personen sluter sig eller far med osanning då det är viktigt att känna till vilka verktyg som finns för att nå fram till önskad information.

Att hålla bra förhör handlar mycket om erfarenhet, talang och personlig förmåga. Att bli bättre i dessa avseenden kan dock relativt lätt kompenseras med kunskaper i förhörsteknik samt med kunskap om psykologiska faktorer som påverkar utsagor. Förhörstekniken är central när problem uppstår, som att förhöret kärvar, personkemin inte fungerar, personen sluter sig eller far med osanning då det är viktigt att känna till vilka verktyg som finns för att nå fram till önskad information. Denna kurs är framtagen för att Du som deltagare skall kunna utnyttja ett förhör maximalt – men också för att begränsa motpartens handlingsutrymme – då det också är viktigt att känna till förhörets legala regler, exempelvis om när ledande frågor får ställas.

Den psykologiska aspekten av kursen är central då det i rättsliga sammanhang ofta finns frågeställningar om i vilken utsträckning man kan lita till vittnens minnen. Exempel på specifika vittnespsykologiska frågor som återkommer i rättsliga sammanhang: Hur bra kan ett barn förväntas minnas efterfrågad information?  Hur kan sättet att förhöra ett vittne påverka vittnets minnen? Varför minns vittnen olika? Kan vittnen uppleva ett brott eller situation olika beroende på?

Det finns mycket psykologisk forskning kring människans uppmärksamhet och minne som är användbar i olika sammanhang – inte minst rättsliga, och som Du som praktiker kommer ha stor nytta av. Det är även av stor vikt att känna till hur domstolarna värderar muntliga utsagor inför rätta, så att man under förhöret tar fram de faktorer som rätten anser viktiga för tilltrosbedömningen.

Som deltagare skall Du boka denna kurs då föreläsarnas unika kombination förmedlar såväl den psykologiska kunskapen som är av central betydelse för att utvärdera och bedöma vittnens och brottsoffers minnen såväl som förhörstekniken. Eftersom sådana bedömningar är kritiska i många delar av den juridiska verksamheten, är deltagande i kursen ett sätt att öka kvaliteten och säkerheten i den rättsliga processen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Förhörsregler och förhörsteknik i olika situationer – hur du genomför det ”optimala” förhöret.
 • Hur får frågor ställas?
 • Hur bör frågor ställas?
 • Hur du ifrågasätter?
 • Bättre förmåga att bedöma vittnesmål och utfall av vittneskonfrontationer, samt ökad kompetens att ta fram vetenskaplig information om specifika vittnespsykologiska frågeställningar.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till alla som arbetar med förhör eller rättsligt fokuserade intervjuer, såsom advokater, åklagare och domare men även till andra handläggare vid olika myndigheter samt övriga processförare verksamma inom det rättsliga området.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.