Den här kursen syftar till att göra dig trygg i rollen som rättegångsombud.

Kursen omfattar både teori och praktik för att du ska bemästra vad som hör till det besvärligaste i en huvudförhandling, nämligen stringenta huvudförhör, effektiva motförhör och konsten att ur ögonblickets ingivelse åstadkomma ett välstrukturerat och övertygande slutanförande. Med praktiska exempel och övningar får du användbara verktyg för att kunna öka din sinnesnärvaro, kreativitet och improvisationsförmåga. Föreläsarna är författare till boken ”Att processa i tvistemål”. Båda har omfattande kunskap och erfarenhet av den speciella kommunikationsteknik som ger den moderna rättegången dess särdrag.

Under kursdagarna får du bland annat kunskap om:

 •  Förberedelse av form och innehåll för ett lyckat huvudförhör
 •  Teori och praktik för ett effektivt motförhör
 • Improvisationsmetodik i förhör och plädering, teknik för pläderingsbyggnad

Målgrupp

Yrkespraktiker med grundläggande erfarenhet av ombudsrollen i domstolsprocessen: Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, verksjurister och förbundsjurister som vet hur man lägger upp en talan, men behöver stärka sin förmåga att genomföra ändamålsenliga förhör och åstadkomma ett träffsäkert slutanförande i rättegång eller skiljeförfarande.


Kursprogram

 • 08-30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Kommunikation i förhörsförberedelser

 • 10.00 - 10.15

  Kaffe

 • 10.15 - 12.00

  Huvudförhöret i praktiken

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Motförhörsteori

 • 14.30 - 14.45

  Kaffe

 • 14.45 - 16.00

  Motförhör i praktiken