Välkommen till kursen som fokuserar på tillämpningsproblem inom förmynderskapsrätten och samordningen av detta rättsområde med andra civilrättsliga och familjerättsliga områden.

I kursen behandlas frågor om omyndigjuridik, ställföreträdarskap för omyndiga och vuxna, förvaltningsregler inom förmynderskapsrätten, särskild förvaltning, testamenten och gåvobrev med förvaltningsföreskrifter, laglottsreglernas betydelse, tredje mans position, framtidsfullmakter, överförmyndartillsyn och överförmyndarkontroll.

Under kursen kommer Per Westman även att ta upp ny lagstiftning liksom centrala och viktiga regleringar samt exempel med anknytning till rättspraxis.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om:

• Omyndigjuridik
• Förvaltningsregler inom förmynderskapsrätten
• Samtyckeskrav, överförmyndarens handläggning, domstolens roll, länsstyrelsens tillsyn, processuella frågor och sekretess
• Särskild förvaltning


Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar inom familjerätten och/eller har ett särskilt fokus på förmynderskapsrätt.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Omyndigjuridik; Ställföreträdarskap för omyndiga och vuxna; Förmyndare; Förutsättningar för godmanskap resp. förvaltarskap

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Förvaltningsregler inom förmynderskapsrätten; Behörighet och befogenhet; Tredjemansfrågor

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Förvaltningsregler med mera. Fortsättning av Överförmyndartillsyn och överförmyndarkontroll; Samtyckeskrav; Överförmyndarens handläggning; Domstolens roll; Länsstyrelsens tillsyn; Processuella frågor; Sekretess

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Särskild förvaltning; Förvaltningsföreskrifter i testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande; Laglottsreglernas betydelse; Särskild överförmyndarkontroll; Ny lagstiftning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag

Per Westman är mycket bra och sympatisk!

Kursdeltagare Förmynderskap 2016