Ansvar gällande förorenad mark och saneringsansvar är angelägna frågor för både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Praxis utvecklas och aktuell kunskap är nödvändig.

Frågor som rör förorenad mark och saneringsansvaret för fastighetsägare och verksamhetsutövare, både nuvarande och tidigare, är bland de viktigaste och mest angelägna inom den kommersiella miljörätten.

Ansvarsfrågan avseende förorenade fastigheter är av stor vikt, då kostnaderna i detta sammanhang kan bli mycket höga. Praxis utvecklas hela tiden, vilket ställer krav på aktuell kunskap. Numera berörs i hög grad även civilrättsliga frågor som verkan av en konkurs, överlåtelser av inkråm, ansvarsgenombrott och återkrav (regresstalan).

Kursen innehåller en genomgång av hela den aktuella lagstiftningen och de regelverk som behandlar ansvaret för en förorenad fastighet. Innehållet är uppdaterat med den senaste utvecklingen inom området, med bland annat nya rättsfall som tagits upp under senare tid.

Du får bland annat kunskap om:

 • Reglerna i miljöbalken om förorenade fastigheter
 • Hur ansvar kan utkrävas efter konkurs och av vem
 • Ansvarsgenombrott
 • Återkrav (regressrätt)
 • Undersökningar och åtgärdsbehov av föroreningar i mark

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är miljöhandläggare, ansvarig vid fastighetsbolag eller byggbolag, handläggare vid försäkringsbolag eller till dig som i annan roll arbetar med planering och markfrågor samt till jurister med miljörättslig inriktning.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Hur ansvar kan utkrävas

 • 10.15 - 11.00

  Vem är verksamhetsutövare och varför

 • 11.10-12.00

  Undersökningar av föroreningar i mark

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 13.45

  Åtgärdsbehov och miljöriskvärdering

 • 13.50-14.30

  Ansvar över tiden, hur ansvar kan överlåtas, vem som kan befrias från ansvar

 • 14.45-16.00

  Konkurs, ansvarsgenombrott, regressrätt och andra frågor som rör civilrätten