I denna kurs får du en överblick över de senaste 35 årens prejudikatsbildning på försäkringsrättens område, klargörande av vilka avgöranden som har respektive inte har prejudikatvärde och en inblick i den svenska praxisutvecklingen. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

I SvJT publiceras regelbundet rättsfallsöversikter inom olika rättsområden. På försäkringsrättens område publicerades sådana översikter med jämna mellanrum fram till år 1980 (av Phillips Hult och Jan Hellner). Därefter tycks inte någon ha haft i uppdrag att fortsätta detta arbete förrän professor Marcus Radetzki under hösten 2014 fick uppdraget att sammanställa en översikt över svensk rättspraxis på försäkringsrättens område under perioden 1981-2015.

Under utbildningen presenteras huvuddragen i denna sammanställning som täcker cirka 100 avgöranden från företrädesvis Högsta domstolen.

Kursdeltagare på Marcus Radetzkis tidigare kurser har gett honom det fantastiska föreläsarbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans. Kurserna beskrevs som ”Bulls EYE på samtliga moment” och ”Tack Marcus för en grymt pedagogisk och innehållsrik kursdag!”

Som kursdeltagare får du:

• En ovärderlig överblick över de senaste 35 årens prejudikatsbildning på försäkringsrättens område
• En klargörande bild av vilka avgöranden som har respektive inte har prejudikatvärde också efter ikraftträdandet av 2005 års försäkringsavtalslag
• En närmare inblick i praxisutvecklingen rörande ett antal försäkringsrättsliga problem som i särskilt hög grad tilldragit sig Högsta domstolens intresse


 Målgrupp

Advokater och jurister, jurister i försäkringsbranschen, domare

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas