Välkommen till nyhetsdagen som syftar till att ge dig kunskap om senaste, och kommande, utvecklingen inom svensk personförsäkrings- och pensionsrätt.

Som kursdeltagare får du bland annat inblick i den senaste tidens EU-regleringar i direktiv och förordningar, samt hur de kommer att införas i den svenska lagstiftningen framöver. Vidare kommer det aktuella lagstiftningsläget avseende tidigare framlagda skatteförslag för pensioner och försäkringsbolag att gås igenom.

Föreläsarna Carl Johan Rundquist och Magnus Dahlgren kommer att ta upp en rad olika frågeställningar som varit aktuella i regelutvecklingen inom området under det gångna året och vad som kan förväntas komma framöver. Nyhetsdagen syftar till att ge dig som kursdeltagare en praktiskt inriktad uppdatering inom den legala utvecklingen inom pension och personförsäkring för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant.

Som kursdeltagare kan du förvänta dig att få ny och uppdaterande kunskap om bland annat:
• MiFID II, IDD och rådgivningsregleringen
• PRIIPs-förordningen
• IORP II, Solvens II och tjänstepensionsföretagen
• Vad ska gälla för tjänstepensionskassor och understödsföreningar?
• Regleringen av flytträtten
• Ny tjänstepensionsbeskattning
• Nya domar beträffande rådgivning
• Ny praxis inom pension och personförsäkring

Nyhetsdagen avslutas med mingel, bubbel och snittar där du har möjlighet att nätverka med kollegor och experter från hela Sverige.


 Målgrupp:

Kursen har intresse för alla advokater och jurister, såväl inom som utanför försäkringsbranschen, som ägnar sig åt eller är intresserade av rättsutvecklingen inom personförsäkring och pension.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas