Den typiske juristen eller advokaten är ofta duktig på att arbeta systematiskt och att vårda klientrelationer. Men räcker det för att lyckas med försäljningsarbetet?

Livesändning – kurstillfället den 15 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I dagsläget kanske men troligtvis inte i framtiden. Det är en bra bas men förmågan att se försäljning som en process, att tydligt definiera sin målmarknad och att bearbeta denna kontinuerligt kommer att  vara saker som särskiljer de riktigt framgångsrika byråerna på en marknad där kundernas köpbeteende förändras.

Under det senaste året har advokatbyråers sätt att marknadsföra sig stått i fokus och i vissa fall ifrågasatts. Advokatbyråer måste precis som alla andra konsultföretag ha en professionell säljfunktion på plats. På grund av stort tryck från både internationella byråer och nya legal tech-företag som tar allt större plats på den svenska marknaden blir de inhemska byråernas förmåga att locka till sig nya klienter för att behålla sin plats viktigare och viktigare. Att förlita sig på traditionella medel för att hitta och förvalta kunder innebär med andra ord en stor risk. Därför måste säljarbetet effektiviseras och kännetecknas av processorientering, ansvar och långsiktighet, snarare är kosmetiska kampanjer. Kursen är praktiskt och interaktivt präglad och bygger dels på diskussioner mellan deltagarna dels ”klassisk” föreläsning.

Under denna kursdag kommer Henrik Andersson att visa hur man kommer igång med arbetet, vad som krävs för att lyckas långsiktigt och hur man kan undvika fallgropar som att betrakta försäljning som en aktivitet, att inte följa upp leveransen både kort- och långsiktigt, att inte skilja på projekt- och effektmål och att inte hantera försäljning på ledningsnivå. Henrik kommer dessutom att dela med sig av de nio komponenter som enligt honom är högst nödvändiga att räkna in i säljarbetet för att detta ska bli framgångsrikt. Genom att ha dessa nio komponenter på plats blir försäljningsarbetet effektivare vilket innebär besparingar både vad gäller tid och pengar. Det ger också byråer större möjligheter att arbeta proaktivt med försäljningen och hålla inflödet av nya uppdrag vid liv kontinuerligt. Rutiner och strategier för detta ger större trygghet för framtiden och man slipper att inför varje försäljningsprocess uppfinna hjulet på nytt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad som är bra och dålig försäljning
 • Hur en säljprocess kan se ur för jurister
 • Vad som är marknads- och projektfällan och hur undviker man den
 • Vad som skapar förtroende
 • Vad som måste finnas på plats för att lyckas – de nio essentiella komponenterna
 • Varför jurister har goda förutsättningar för att lyckas

Målgrupp:

Kursen vänder sig primärt till delägare/partners på advokatbyråer men lämpar sig även för stödfunktioner inom marknad och HR samt övriga som är intresserade av att komma igång med ett systematiskt och långsiktigt säljarbete. Har du kunder inom M&A och DD-processer är denna kurs särskilt lämplig för dig.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.