Kursen behandlar försvararens uppdrag under förundersökningen och i domstol. Syftet med kursen är att ge en överblick kring vad som är viktigt att tänka på från det att uppdraget antas tills dom faller och hur man kan och bör agera som försvarare i vanliga – och mindre vanliga – situationer.

Livesändning – kurstillfället den 19 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen kommer ge deltagarna praktiska tips som är behövliga i försvararens vardag. Vi kommer under kursen också att behandla bemötandet av kvinnliga försvarare, de ifrågasättanden som kvinnor kan mötas av från såväl klienter som manliga kollegor i branschen och hur man kan hantera dessa. Vår upplevelse är att män ofta tar för sig mer och ställer fler frågor under försvararkurser och att kvinnor lätt hamnar i skymundan, här ges ett tillfälle att ställa alla frågor man har och diskutera och analysera rollen som kvinnlig försvarare i en mansdominerad värld.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Förundersökningen inkl. biträde vid förhör och häktningsförhandling
 • Förberedelse inför huvudförhandlingen
 • Huvudförhandlingen inkl. sakframställan, förhör och plädering
 • Överklagande och hovrättsprocessen

Målgrupp:

Kursen riktar sig till kvinnliga försvarare, både biträdande jurister i början av sin karriär och advokater som har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Antagande av uppdraget, inledande åtgärder, klientrelationen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Förundersökningen, biträde vid förhör och häktningsförhandling

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Förberedelse inför huvudförhandlingen och huvudförhandlingen

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Huvudförhandlingen forts., överklagande och hovrättsprocessen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.