Kursen har ett praktiskt fokus på metod och teknik inför och under förundersökningen i tvistemål. De erfarna föreläsarna Staffan Michelson och Åke Lundberg guidar dig igenom framgångsrik metodik inom området.

Alla vet vad förundersökning i brottmål innefattar och reglerna i rättegångsbalken är detaljerade. Dock har parter och ombud alltid fått göra arbetet inför en tvistemålsrättegång eller ett skiljeförfarande ”på fri hand”, med ett inte alltid så lyckat resultat.

I enstaka fall kan man däremot se att grundarbetet från första början varit metodiskt och ändamålsenligt. Denna metodik tar föreläsarna fasta på, och kursen syftar till att ge dig praktiska tips och framgångsrika exempel på förundersökningar i tvistemål.

Staffan Michelson och Åke Lundberg är författare till boken Att processa i tvistemål, ämnad som handbok för advokater och rättegångsbiträden, parter, partsföreträdare eller andra som vill bekanta sig med metoderna för civilrättslig konflikthantering.

Som kursdeltagare får du en gedigen genomgång och mer kunskap om hur du tar dig an:

• Arbetsmetod
• Samtalsteknik
• Dokumentation
• Vittnesattester
• Samtalsteknik
• Rättsutredning
• Bevissäkring
• Skrivarkonst
• Vägval
• Processkostnadskalkyler


 Målgrupp

Advokater och jurister, specifikt jurister som processar vid tvistemål

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har hög klass på föreläsarna. De kan sina ämnen, är mycket pedagogiska och väljer bra rättsfall.

Medarbetare på Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB