Processen i förvaltningsdomstolarna är numera som huvudregel en tvåpartsprocess där den myndighet som fattat det beslut som överklagats eller som hos förvaltningsdomstol ansökt om en åtgärd är den enskildes motpart. Betydelsen av förvaltningsprocessen har ökat på senare tid och såväl offentlig sektor som näringslivet berörs.

Livesändning – kurstillfället den 24 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Under kursen behandlas inslag under en förvaltningsprocess som partsinsyn och kommunikation liksom frågor om vem som har ansvaret för att ärendena utreds tillräckligt och om bevisning.

Ett viktigt inslag i kursen är frågor om överklagande av myndigheters beslut. Frågor som behandlas är vilka beslut som kan överklagas, vem som kan överklaga och när ett beslut kan anses ha gått någon emot. Andra viktiga frågor är vilka möjligheter överklagandeinstanserna har att ändra ett beslut, hur besluten fattas och hur de kan verkställas. Även om skriftligt förfarande är huvudregel i förvaltningsprocessen studeras även den muntliga handläggningen av mål i förvaltningsdomstolarna. Dagen avslutas med en genomgång av de viktigaste förvaltningsrättsliga nyheterna och av utvecklingen på området.

Eftersom praxis har stor betydelse när det gäller förvaltningsprocessen kommer kursdagen att fokusera på belysande rättsfall från såväl våra svenska domstolar som EU-domstolen. Kursen syftar till att ge deltagarna praktiska verktyg för att nå framgång i processer i allmän förvaltningsdomstol.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Instansordningen
 • Hur talan väcks
 • Överklagbara beslut
 • Hur en begäran om prövningstillstånd bör utformas
 • Vem som är behörig att föra talan
 • Parterna i processen
 • Utredningsskyldigheten
 • Ramen för processen – vad saken gäller
 • Vilka processuella invändningar som kan göras vid en överprövning
 • Nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, bolagsjurister och jurister inom myndigheter som för processer i allmän förvaltningsdomstol. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om de processuella regelverken.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:15

  Pass I

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas