Fokus i denna kurs ligger på nyheter och aktuella frågeställningar i förvaltningsprocessen. Följaktligen uppmärksammas ny och planerad lagstiftning.

Vad som här kommer att diskuteras är exempelvis effekterna av de förändringar som skett avseende reglerna om prövningstillstånd och betydelsen kommande regler avseende rätten tillmuntlig förhandling, muntlig förberedelse och foruminvändningar.

Vidare ska mot bakgrund av praxis belysas i vilken riktning processen utvecklas. Som exempel kan ges tendensen att utöka kretsen som kan inta partsställning och de influenser som kommer från processen i allmän domstol, t.ex. när det gäller taleändringar och rättskraft samt resning. I detta sammanhang tas också upp i vilka avseenden vissa måltyper utvecklas i en delvis egen riktning.

Under dagen får du som deltagare bland annat kunskap om:

 • Vilka processuella invändningar som kan göras vid en överprövning
 • Hur en begäran om prövningstillstånd bör utformas
 • Nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen
 • I vilken riktning utvecklingen går genom de senaste årens praxis
 • Ny och planerad lagstiftning

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, bolagsjurister och jurister inom myndigheter som för processer i allmän förvaltningsdomstol. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om de processuella regelverken.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas