BG Institute håller tillsammans med professor Ulrik von Essen kursen som ger dig en genomgång inom förvaltningsrättens utmaningar och svåra frågor. Som deltagare får du ökad kunskap om de frågor som är vanligt förekommande och anses vara särskilt svåra.

Ulrik von Essen gör under kursen mer djupgående analyser av utvalda frågor, som exempelvis vad som konstituerar partsställning, vad som krävs för klagorätt, hur kommunikationsplikten uppfylls och hur beslut ska utformas samt rättskraftens betydelse.

Det här är en återkommande kurs där Ulrik gör en del förändringar från år till år. Vilka och i vilken omfattning beror på vad som händer under året i form av nya rättsfall, överraskande JO-beslut, lagändringar etc.

Som deltagare ges den exklusiva möjligheten att sända in frågor en månad innan kursen går. Ulrik kommer att ta upp frågorna och diskutera dessa under kursdagen. En förutsättning för att frågorna ska tas upp är att dessa är av mer allmängiltigt intresse samt möjliga att diskutera inom rimliga tidsramar.

Under hela kursen finns möjlighet till frågor och diskussion och du får med dig praktiska råd och tips.

Under dagen går Ulrik bland annat igenom:

 • När och hur olika aktörer kan ges partsställning
 • Vad som krävs för klagorätt och när ett ställningstagande utgör ett överklagbart beslut
 • Särskilda frågor knutna till ärendehandläggningen
 • Förändringar av processramen och när rättskraft inträder

Dagen innan håller Ulrik von Essen Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2017 – om du går båda dagarna får du både en nyhetsuppdatering som håller dig á jour med det senaste och djupgående kunskap i de mest svårhanterade frågorna inom förvaltningsrätten.


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare inom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, kommunjurister och förvaltningsjurister, samt de som uppträder som ombud eller biträden hos förvaltningsmyndigheter. Kursen förutsätter goda kunskaper om myndigheters ärendehantering och överprövning av myndighetsbeslut då den är en fördjupningskurs med en mycket praktisk förankring.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Talerätt

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Processram och överklagbarhet

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Anhängighetsverkan och ärendehantering

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Prövningstillstånd och återförvisning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alla har ett trevligt bemötande, Ulrik von Essen är pedagogisk och lättsam. Förvaltningsrätten är den mest intressanta kurs jag gått.

Therese Zetterlund

Energimarknadsinspektionen