Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på förvaltningsrätt. Vår uppskattade föreläsare Ulrik von Essen presenterar nyheter inom ett område där lagstiftningen är vag och behöver ett förtydligande.

Nyhetsdagen riktar sig till dig som behöver hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom förvaltningsrätten. Eftersom lagstiftningen är vag är det av stor betydelse att du är insatt i de principer som utvecklas av domstolarna och av JO. Ulrik von Essen, professor i offentlig rätt och erfaren kursledare vid BG Institute, presenterar en sammanställning av det mest angelägna.

Under nyhetsdagen får du en uppdatering av förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessrättsliga frågor. Vilka specifika frågeställningar som tas upp beror på den senaste utvecklingen inom området. Fokus ligger på den allmänna förvaltningsrätten, det vill säga myndigheternas ärendehantering och beslutsfattande. Denna kompletteras med en genomgång av det som är aktuellt inom förvaltningsprocessen, det vill säga domstolarnas överprövning av myndighetsbeslut. Ny lagstiftning och praxis behandlas, även frågor som uppkommit utan samband med förändrad lagstiftning tas upp. Under dagen finns det utrymme för frågor och diskussion.

Under nyhetsdagen får du en uppdatering av:

 • Ny förvaltningsrättslig och förvaltningsprocessrättslig lagstiftning
 • Rättspraxis och JO-beslut inom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
 • Den praktiska betydelsen av förändringar och nyheter inom dessa områden

Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med kollegor och experter. Dagen efter nyhetsdagen håller Ulrik von Essen kursen Förvaltningsrättens utmaningar och svåra frågor – om du går båda dagarna får du både en nyhetsuppdatering som håller dig á jour med det senaste och djupgående kunskap i de mest svårhanterade frågorna inom förvaltningsrätten.


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater och jurister, till beslutsfattare och handläggare inom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter samt till den som uppträder som ombud eller biträde hos förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter och kollegor.

Citat

Hög kvalitet, trevligt bemötande och bra stämning.

Deltagare 2015