Den här kursen ger dig en heltäckande bild av förvärvsprocessen, särskilt i samband med s.k. auktionsförfaranden samtidigt som du får en fördjupad genomgång av de viktigaste bestämmelserna i ett aktieöverlåtelseavtal, ett SPA.

Föreläsarna fokuserar särskilt på vad som karaktäriserar ett säljarvänligt respektive ett köparvänligt SPA. De går också igenom ett antal exempel på köpeskillingsregleringar. Under dagen går de igenom frågeställningar så som:

 • Hur förvärvsprocessen ser ut och vilka avtal och andra handlingar som förekommer där.
 • Best practice i SPA
 • Säljar- och köparvänliga bestämmelser i ett SPA: argumentationslinjer och utformning.
 • Vad det blir tvist om i ett aktieöverlåtelseavtal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som arbetar med företagsförvärv.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Översikt över förvärvsprocessen, särskilt med inriktning på auktionsprocesser.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Fullbordansvillkor. Tillträdesfrågor. Åtaganden.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Köpeskillingsregleringar. Garantier.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Påföljdsfrågor.
  Tvistelösningsmekanismer.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.