Kursen kommer att behandla centrala delar av den dokumentation som tas fram i samband med en förvärvsfinansiering, särskilt låneavtalet och borgenärsavtalet. Föreläsare är advokat Per Nyberg.

Förmiddagen kommer att avse låneavtalet och föreläsaren kommer att koncentrera sig kring terminologi, disposition, olika facilitetstyper samt vissa av låntagarens skyldigheter och konsekvenser av brott mot dessa skyldigheter. Vissa borgensfrågor kommer också att behandlas.

Efter lunch behandlas borgenärsavtalet och även här kommer vi att inleda med avtalets disposition och vissa terminologiska frågor. Vid genomgången diskuteras förekomsten av olika skuldlager och hur förekomsten av olika skuldlager har betydelse för olika åtgärder av finansiärerna, såsom ändring av dokumentation, förtida återbetalning av skuld, och ianspråktagande av säkerheter.

Som deltagare får du:

• En förståelse för terminologin i och dispositionen av låneavtal och borgenärsavtal (s k intercreditoravtal)
• En introduktion till de mest väsentliga bestämmelserna i dokumentationen
• En redogörelse för legala och kommersiella motiv till utformningen av olika bestämmelser


 Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till biträdande jurister och advokater som har liten eller begränsad erfarenhet av arbete med finansiering och som räknar med att antingen jobba med finansiering i större omfattning i sin framtida karriär eller komma i kontakt med finansieringsdokumentation utan att finansiering är kursdeltagarens huvudsakliga arbetsområde. Kursen tar särskilt sikte på innehållet i låneavtal och borgenärsavtal.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Presentation och sammanfattning av kursen
  En typisk låntagarstruktur
  Låneavtalets disposition
  Terminologi

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Faciliteter och syfte
  Återbetalning av lån
  Låntagarens åtaganden
  Finansiella nyckeltal
  Avtalsbrott
  Borgen

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Låntagarstrukturens betydelse för borgenärsavtalet
  Borgenärsavtalets disposition
  Terminologi
  Säkerhetsagentens funktion
  Prioritetsordningen och olika skuldlager

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Prioritetsordningens betydelse i fråga om
  • Betalning
  • Ändring av lånedokumentationen
  • Nya säkerheter/borgensåtaganden
  • Enforcement

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB