I kursen Förvärvsfinansiering II – borgenärsavtal och pantavtal får du som deltagare en djupare förståelse för skeendet när finansieringen tillhandahålls av en eller flera banker. Särskilt fokus läggs på frågor om borgenärsavtal/intercreditor agreements, efterställdhet och säkerhetsdokumentation. Under dagen tas även problematiken kring legal opinions upp.

Kursen är en fristående fortsättning på Förvärvsfinansiering I – låneavtalet. Vid genomgången av borgenärsavtalet tar advokat Per Nyberg bland annat upp hur relationen mellan olika kategorier av långivare kan vara reglerad, vad det innebär att vara prioriterad respektive efterställd borgenär samt vad låntagaren har att iaktta i förhållande till de olika långivarna. Man kommer också att diskutera pantrealisation och hur en sådan genomförs.

I fråga om säkerhetsdokumentationen går Per Nyberg igenom vilka de vanligaste säkerheterna är med hänsyn till typ av finansiering och låntagarstruktur. Ett korrekt iakttagande av de sakrättsliga momenten är väsentligt för all säkerställd finansiering men frågan är vilken flexibilitet parterna har när det gäller att iaktta dessa.

I anslutning till att Per Nyberg och kursdeltagare diskuterar olika frågor som aktualiseras i dokumentationen kommer man även att beröra och diskutera olika legala frågor som måste få en lösning (särskilt vid borgen och tredjemanspantsättningar), bland annat låneförbudet (särskilt förvärvslåneförbudet), skyddet för bolagets bundna kapital, sakrättsliga moment i anslutning till pantsättning av olika typer av tillgångar, panthavarens skyldigheter vid pantrealisation och regler om återvinning.

Man kommer att översiktligt beskriva innehållet i legal opinions och hur eventuella brister eller oklarheter i sådan dokumentationen kan hanteras.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Borgenärsavtal/intercreditor agreements, efterställdhet och säkerhetsdokumentation
 • Genomförandet av en pantrealisation
 • Säkerhetsdokumentationens vanliga säkerheter, med hänsyn till typ av finansiering och låntagarstruktur
 • Sakrättsliga moment vid säkerställd finansiering och i anslutning till pantsättning av olika typer av tillgångar
 • Borgen och tredjemanspantsättningar
 • Förvärvslåneförbudet

 

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som ser ett behov av fördjupad kunskap i ämnet.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag