Institutet framtidsfullmakt är en nyhet i Sverige som trädde i kraft 1 juli 2017. Under denna kurs, ledd av advokat Per Westman, behandlas upprättande av framtidsfullmakter och hur regleringen för dessa ser ut.

I och med lagstiftningen om framtidsfullmakter skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller eventuell sjukdom. Framtidsfullmakter kommer att få ett stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter och andra rättshandlingar.

Advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister kommer att behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättande av framtidsfullmakter. Överförmyndarna kommer att behöva behärska institutet.

Föreläsare är advokat Per Westman, författare till boken Förmynderskapsrätt. Under kursdagen går Per igenom formkraven för upprättande och återkallande av en framtidsfullmakt, liksom ikraftträdande, giltighet, angriplighet och upphörande. Vidare diskuterar han det praktiska användningsområdet, utformning av framtidsfullmakter, vem som kan vara framtidsfullmäktig samt bevakning och tillsyn av framtidsfullmakter, m.m.

Som deltagare får du en genomgång och mer kunskap om:

• Det nya institutet framtidsfullmakt
• Formkrav för framtidsfullmakt, utformning, användningsområde, m.m.
• Aktuella tillämpningsfrågor

Se specifikt program för dagen nedan.

 


Målgrupp

Advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister som sysslar med ekonomisk familjerätt, handläggare på överförmyndarförvaltningar, domare i allmän domstol och förvaltningsdomstol


 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Framtidsfullmakt; Innebörd; Avgränsning mot andra rättshandlingar, särskilt fullmakt och testamente; Avgränsning mot godmanskap och förvaltarskap; Upprättande av framtidsfullmakt; Formkrav

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Användningsområde; Innehåll; Begränsningar? Hänsyn till utländsk lag? Ikraftträdande av framtidsfullmakt; Tidpunkt; Övriga krav; Återkallande – av vem?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Bevakning av giltigheten; När upphör en framtidsfullmakt att gälla? Kan en framtidsfullmakt angripas? Grunder? Ogiltighetsregler? Tillsyn; Överförmyndarens möjlighet att ingripa; Annans möjlighet att ingripa

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Utformning av framtidsfullmakter; Aktuella tillämpningsfrågor

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra vidareutbildning och kursmaterial. Per Westman är mycket bra och pedagogisk.

Jurist vid Sparbanken i Enköping