De flesta överlåtelseavtal bygger på mallar. Det finns dock en fara – du riskerar att inte se systematiken i avtalsstrukturen och att därigenom gå miste om att utnyttja samspelet med dispositiv och indispositiv rätt fullt ut.

Den som däremot förstår dessa samband kommer att ha en klar fördel i avtalsförhandlingarna och ökade möjligheter att agera vid låsningar i förhandlingen. Under kursen belyses och förklaras de aktuella sambanden. Vid avtalsskrivande måste många övriga aspekter också beaktas, bland andra möjligheten till verkställighet, parternas kreditvärdighet, praktiska konsekvenser, sakrättsliga verkningar och indispositiv lag.

Hur skriver du då ett avtal som faktiskt går att använda i skarpt läge och som säkrar parternas intressen i affären? Här avses ett avtal som innehåller praktiska mekanismer för olika tänkbara situationer och som dessutom framstår som acceptabelt för motparten. Dessa frågor behandlas under kursen, både på ett allmänt plan och i en fastighetsrättslig kontext.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Hur du skriver ett avtal som fungerar i praktiken
 • Hur du säkrar parternas intressen på ett sätt som håller i ”skarpt läge”
 • Övriga faktorer som bör beaktas vid val av avtalsmekanism för att hantera en fråga
 • Olika mekanismer som förekommit i verkligheten och hur de fungerat

Målgrupp

Kursen riktar sig till avtalsskrivande jurister, både bolagsjurister och jurister vid advokatbyråer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Effektivt avtalsskrivande och vad som bör beaktas vid en avtalsförhandling.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Genomgång av ett antal principiella avtalsmekanismer och vilka effekter de medför.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Specifikt om effektivt avtalsskrivande vid kommersiella fastighetsköp. En närmare genomgång av ett antal klausuler, som ofta blir föremål för förhandling. Genomgång av överlåtelseavtalets systematik och olika sätt att hantera frågor som kan dyka upp under säljprocessen, t.ex. fynd som görs vid en due diligence

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Fortsättning på pass III

 • 16.00

  Kursen avslutas