Syftet med denna kurs är att ombud ska få svar på alla praktiskt viktiga frågor om bevisning, så att full kraft kan ges åt de materiella regler som tvisten rör.

Med utgångspunkt i rikhaltig modern praxis från i första hand Högsta domstolen tar föreläsarna under kursen fasta på vilken bevisning som krävs i olika fall för att en part ska vinna framgång med sin åberopade grund.

Hur kan parten göra rent praktiskt för att skaffa fram och använda den nödvändiga bevisningen? Redovisning av denna fråga sker med hjälp av mångfaldiga exempel där legala begränsningar kommer att uppmärksammas.

Ibland krävs det att skriftliga bevis skaffas fram. Föreläsarna pekar ut de vägar – vissa av dem slingriga – som finns för att ordna detta.

I många fall blir det viktigt att få fram robust muntlig bevisning, och parten ska på rätt sätt kunna dra nytta av denna bevisning. Därför ligger en del av kursens fokus vid vittnen, såväl faktavittnen som sakkunniga vittnen.

I fråga om sakkunniga diskuterar vi bland annat fördelar och nackdelar med så kallad hot-tubbing. Med uttrycket avses möjligheten att inför domstolen eller skiljenämnden höra var och en i närvaro av de övriga. Detta ger möjlighet för alla att dels kommentera vad övriga har uttalat vid förhandlingen, dels tydligare belägga egna ståndpunkter, som vid förhandlingen kritiseras av någon av de andra.

Efter kursen ska deltagarna känna ökad säkerhet i sin hantering av de bevisfrågor som hela tiden uppkommer för den som processar vid domstol eller i skiljenämnd.

Föreläsarnas bakgrund gör att perspektivet på frågorna blir ombudets, domarens och rättsvetenskapens.


 Målgrupp

Advokater och jurister, alla som processar i tvistemål vid domstol eller i skiljenämnd

 


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

  - Inledning
  - Bevisning i allmänhet
  - Bevisbörda

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

  - Fortsättning bevisbörda
  - Beviskrav
  - Bevisvärde

 • 11.45 - 13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  - Fortsättning bevisvärde
  - Eftersökning av bevis
  - Edition, exhibition
  - Förhör av parter och faktavittnen inklusive förberedelser inför sådana förhör

 • 14.50 - 16.00

  Pass IV

  - Fortsättning förhör av parter och faktavittnen
  - Förhör av sakkunniga vittnen inklusive förberedelser inför sådana förhör
  - Nya bevis

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag