Välkommen på en helt ny kurs om GDPR, digitalisering och ”smart cities”!

För fastighetsbranschen har personuppgifternas betydelse ökat de senaste åren. Det är ett spännande område ur personuppgiftsperspektivet eftersom utvecklingen inom branschen med en allt större digitalisering inte direkt stöds av reglerna i dataskyddsförordningen. Tvärtom gör reglerna i dataskyddsförordningen att det blir en utmaning att driva digitaliseringsfrågorna framåt och samtidigt att agera i överensstämmelse med regelverket. Detta gäller exempelvis vid skapandet av de tjänster som tas fram för smart cities och de nya tjänster som utvecklas inom fastighetsbranschen i övrigt såsom inrättande av digitala marknadsplatser för bostadsköer. Vad gäller för dessa tjänster? Lever de upp till kraven enligt dataskyddsförordningen? Vilka ekonomiska och övriga risker finns om man inte gör rätt? Vad skulle en sanktionsavgift eller ett skadestånd kunna uppgå till om tjänsterna inte lever upp till kraven?

Detta är en praktisk utbildning om att behandla de specifika personuppgifter som förekommer inom fastighetsbranschen. Föreläsarna kommer att dela med sig av sin gedigna erfarenhet av att hjälpa såväl börsbolag som fåmansägda bolag inom fastighetsbranschen (såväl privat som offentlig sektor) med att behandla sina personuppgifter på rätt sätt. Under utbildningen kommer kursdeltagarna ges möjlighet att dela med sig av sina frågeställningar och praktiska utmaningar i det dagliga arbetet.

Utbildningen kräver inga juridiska förkunskaper då denna syftar till att i första hand få deltagaren att förstå och tillämpa regelverket som är tillämpligt för fastighetsbranschen genom praktiska och pedagogiska exempel. Även om viss genomgång av lagstiftningen kommer att ske kommer utbildningen inte att fokusera på fördjupad analys av dataskyddsförordningens enskilda bestämmelser.

Föreläsarna välkomnar även deltagarna att inkomma med frågeställningar – så ta chansen att få hjälp med just dina problem.

Närmare om innehållet

Grundläggande genomgång av lagstiftningen, exempelvis:

 • Personuppgiftsbegreppet
 • När är behandling av personuppgifter tillåten?
 • Informations- och samtyckeskravet
 • Gallringskravet
 • Personuppgiftsansvarig / personuppgiftsbiträde
 • Sanktionsavgifter och skadestånd

Personuppgiftsbiträdesavtalet, exempelvis:

 • Vad behöver avtalet innehålla?
 • Ansvarsbegränsning
 • Vad gör man om parterna inte kommer överens?
 • Kan huvudavtalet hävas om parterna inte kommer överens om innehållet i personuppgiftsbiträdesavtalet?

Personuppgifter inom fastighetsbranschen, exempelvis:

 • Hantera information om hyresgäster (även kontakter med kommunen, t.ex. socialtjänsten)
 • Kundärenden och klagomål – känslig information
 • Tvättstugebokning, elektroniska nycklar och chip
 • Kameraövervakning och andra säkerhetsanordningar
 • Personuppgiftsbehandling vid hantering av skadade lägenheter
 • Branschöverenskommelser (Fastighetsägarna m.m.)
 • IT-system för fastighetsbranschen

Smart cities, exempelvis:

 • Smarta byggnader – möjligheter och begränsningar
 • Mätning och användning av data på individnivå för olika typer av tjänster såsom sophantering, elförförbrukning, vattenmätare och parkeringsplatser
 • Mätning och användning av utnyttjandegrad i t.ex. köpcentrum, parkeringsplatser, restauranger, frisörer etc.
 • Hantering av personuppgiftsincidenter
 • Att hantera en begäran om registerutdrag
 • Smarta vitvaror m.m.
 • Användning av chip
 • Molntjänster

Övrigt

 • Dataskyddsombudet – när behöver man det?
 • Hantering av personuppgiftsincidenter
 • Att hantera en begäran om registerutdrag

FÖRELÄSARE

Föreläsare är advokaterna Lars Melin och Åsa Nyqvist från Advokatfirman Styrks. De är två av Sveriges mest erfarna rådgivare inom personuppgiftsfrågor och är uppskattade föredragshållare. Bland deras uppdragsgivare finns bland annat informationsleverantörer, IT-bolag, fastighetsbolag, industribolag, vårdbolag och energibolag från hela Sverige. Lars Melin är dessutom externt dataskyddsombud.

MÅLGRUPP

Projektledare, fastighetsförvaltare, kund- och hyresgästansvariga, styrelse, vd, vd-assistent, ledningsgrupp, bolagsjurist, säkerhetsansvariga, IT, dataskyddsombud på fastighets- och entreprenadbolag samt fastighetsägare.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:00-10:15

  Fikapaus

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:00

  Pass III

 • 14:00-14:15

  Fikapaus

 • 14:15-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas