Under denna nyhetsdag uppdaterar vi dina kunskaper inom GDPR med in inblick i trender, nya tillsynsavgöranden m.m.

Dagen inleds med att föreläsarna kort går igenom reglerna i GDPR samt de mest centrala nationella kompletterande reglerna i Sverige. Vidare tas trender i hantering av personuppgiftsfrågor och nyheter från tillsynsmyndighetens arbete i Sverige samt Europeiska Dataskyddsstyrelsen upp. Därefter redogörs för viktiga ställningstaganden m.m. från den svenska tillsynsmyndigheten samt den Europeiska Dataskyddsstyrelsen. I mån av tid berörs även vissa tillsynsbeslut och liknande från andra EU-medlemsstater.

Hur ska man bedöma om nya eller förändrade behandlingar är tillåtna (t.ex. vid nya initiativ att använda personuppgifter)? Hur kan man skapa en förvaltningsbar informationstext och vilka principer måste organisationen ha koll på? Föreläsarna ger även praktiska tips och råd om att tänka på om Datainspektionen inleder tillsyn.

Företag och organisationer överför regelmässigt personuppgifter inom den egna sfären (t.ex. en koncern) eller till externa parter. Under dagen gås den grundläggande men ofta förbisedda frågan om ansvarsförhållanden igenom. Vidare berör de vilka krav som ställs avseende transparens i förhållande till registrerade samt ger exempel på hur bl.a. koncerner kan hantera överföringsfrågor.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man hanterar nya och förändrade behandlingar av personuppgifter i verksamheten
 • Överföring av personuppgifter inom koncerner och till externa parter
 • Hantering av vid tillsyn av Datainspektionen
 • Trender och nyheter
 • Aktuell lagstiftning
 • Praxis

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Inledning – kort om GDPR och nationell kompletterande svensk lagstiftning

 • 10.15 – 12.00

  Trender i hantering av personuppgiftsfrågor
  Nytt från tillsynsmyndighetens arbete i Sverige samt Europeiska Dataskyddsstyrelsen

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  (fortsättning) Nytt från tillsynsmyndighetens arbete i Sverige samt Europeiska Dataskyddsstyrelsen
  Hur behöver man hantera nya och förändrade behandlingar av personuppgifter i verksamheten

 • 14.45 – 16.00

  Hantering av vid tillsyn av Datainspektionen
  Överföring av personuppgifter inom koncerner och till externa parter

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.