En heldagsutbildning som varvar relevant teori och praktik inom GDPR utifrån en jurists perspektiv.

Livesändning – kurstillfället den 31 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Med utgångspunkt i GDPR:s krav tar vi det teoretiska till ”nästa nivå” med praktiska tips kring vanliga frågor i en bolagsjurists vardag. Alltifrån hur man kan tänka för att hitta en ”rimlig nivå” för bolagets dataskyddsarbete till frågor som ofta dyker upp vid förhandling av biträdesavtal med leverantörer.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man som bolag kan hantera sitt GDPR arbete i praktiken
 • Hur man kan hitta en ”rimlig nivå” för sitt arbete
 • Arbetssätt och ansvarsfördelning i det praktiska arbetet
 • Förhållandet till personuppgiftsbiträden och tips vid granskning av biträdesavtal

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till bolagsjurister, jurister vid myndigheter, advokater och andra som arbetar praktiskt med GDPR.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Introduktion av utbildningen

  Allmänt om GDPR och risk
  - Art 24 – den personuppgiftsansvariges ansvar
  - Art 25 – inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
  - Art 32 – säkerhet
  - Art 33 – personuppgiftsincidenter
  - Etc.]

  Riskbaserat arbetssätt
  - Hur hittar man en ”rimlig nivå” för dataskyddsarbete?
  - Vad är en ”rimlig nivå”?

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

  Förvaltning av nya och förändrade personuppgiftsbehandlingar och
  personuppgiftsansvarsförhållanden inom koncerner.

  Att ta fram en process för dataskyddsarbetet
  - Relevanta moment
  - Roller och ansvar etc.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Information
  - Förordningens krav
  - Layout och struktur

  Hur skriver man en informationstext
  - Ändamål som alltid aktualiseras
  - Uppdateringar/justeringar
  - Arbetet med organisationen

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

  Förordningens krav avseende personuppgiftsbiträden/avtal
  - Bedömning PUA/PUB

  Personuppgiftsbiträdesavtal
  - Hur granskar man leverantörers personuppgiftsbiträdesavtal?
  - Vanliga frågor
  - Ansvarsbegränsningar etc.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.