Generationsskiften är komplexa. Som rådgivare i dessa processer möter du vitt skilda aspekter som rollförändringar, relationer, rättvisa, skatt, finansiering och juridik. Självklart behöver du inte vara expert på allt – men du behöver förstå vad dessa aspekter innebär, hur de påverkar varandra och i vilken ordning det kan vara lämpligt att diskutera och hantera dem.

Livesändning – kurstillfället den 19-20 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

I denna tvådagarskurs kommer de nya skattereglerna gällande försäljning till närstående att behandlas. Med tanke på de nya skattereglerna för generationsskifte mellan närstående fåmansföretag som började gälla den 1 juli 2019 blir frågan om generationsskiften, och hur de sker, särskilt aktuell just nu. Hur kommer processen att påverkas av de nya reglerna och vad blir skillnaden för familjeföretag? Förändringar kommer att ske vilket innebär att kursen är aktuell även för dig som gått den tidigare.

Under kursen fokuserar vi också på de komplexa frågor du möter när din kund står inför ett generationsskifte. Det är ett känsligt ämne som de flesta ägare känner stor osäkerhet inför – inte minst när skiftet sker inom familjen. Behovet av stöd genom processen är stort. Som rådgivare fyller du en viktig funktion om du kan fungera som guide på vägen genom skiftet. Denna kurs ger dig verktyg för just detta.

Kursen är case-baserad, vilket innebär att aktivt deltagande förväntas av kursdeltagarna. Ett case (skickas ut innan kursstart) löper som en röd tråd genom kursdagarna. Kortare föreläsningsinslag kommer att blandas med diskussioner, där deltagarna såväl i mindre grupper som tillsammans med kursledarna kommer att ”lösa” caset. Familjerättsliga och skatterättsliga aspekter behandlas löpande. Syftet med metodiken är att ge en förståelse för hur olika kunskapsområden måste samverka för att ett generationsskifte ska bli lyckat ur såväl familjens som företagets perspektiv.

Under dagen får du kunskap om:

 • Hur tar man upp frågan om ägarskifte med kunden?
 • Vilka är de viktigaste frågorna?
 • I vilken ordning bör frågorna diskuteras?
 • Vilka ur familjen bör involveras i diskussionerna?
 • Hur skapar man rättvisa i den övertagande generationen?
 • Hur beräknar man ett rimligt värde på bolaget vid skifte inom familjen?
 • Hur ska barn som ev. inte vill bli delägare kompenseras?
 • Vilka familjerättsliga frågor måste hanteras?
 • Hur utformar man testamenten och andra familjerättsliga dokument för en FÅAB-ägare?
 • Specifika skatterättsliga och familjerättsliga frågor för dödsbon
 • Vilka särskilda frågor aktualiseras i ett aktieägaravtal för FÅAB?
 • Hur skapar man ett fungerande samspel i den nya ägarkretsen?
 • Vilka frågor blir det ofta konflikt om och hur hanterar man dessa?
 • Hur säkerställer man att ägandet stannar inom familjen?
 • Hur ska skiftet av aktier finansieras?
 • Vilka skattemässiga överväganden bör göras?
 • Vilka skattelösningar använder man i olika situationer?
 • Hur förbereds och genomförs en extern försäljning om det blir aktuellt?
 • Hur beskattas en extern försäljning?
 • Vilken roll har du som rådgivare i processen – vid sidan av din ordinarie profession?
 • Vad innebär den rollen?

Föreläsare är Sten Bergström, jurist/cert. affärsrådgivare, Johanna Wiklund, auktoriserad skatterådgivare & Annika Hall, cert. affärsrådgivare.


Målgrupp:

Kursen vänder sig främst till skattejurister, revisorer, bankrådgivare, redovisningskonsulter och övriga rådgivare och jurister som biträder ägarledda företag, ekonomichefer samt företagsägare som söker praktisk och fördjupad kunskap i dessa frågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursdag 1 avslutas