Välkommen till två kursdagar som ger dig praktiska verktyg och nödvändig kunskap för att hantera komplexiteten som generationsskiften medför.

Ägarna till bolag och näringsverksamheter behöver och får återkommande rådgivning av revisorer och affärsjurister i samband med ägarförändringar, andra omstruktureringar och skatteplanering.

Föreläsarna kommer, med sina olika specialistkunskaper, tillföra och skapa ett dynamiskt forum för diskussion och reflektion där de olika frågorna behandlas utifrån såväl ett skatte-, affärsjuridiskt- som familjerättsligt perspektiv.

BG Institute har under flera år haft ett samarbete med Fredric Renström och Sten Bergström.  Kursdagarna har varit fyllda med exempel, rättsfall och framförallt diskussioner. Trots kursernas succé ansåg vi gemensamt att det fattades en bit – skatterätten. Därmed har vi bjudit in Cecilia Gunne att föreläsa. Cecilia är en av de absolut mest välrenommerade skattekonsulterna, framförallt på privata skattesidan.

Vidare är en viktig, men ofta försummad, del av ett generationsskifte hur man förankrar och får acceptans för en ägarförändring inom hela familjen utan att skapa interna motsättningar bland familjemedlemmarna. Vi har därför även bjudit in Annika Hall. Hon kommer att gå igenom de känslomässiga och processuella aspekterna av ett generationsskifte, och hur du som rådgivare bör driva processen.

Optimera konsekvenserna och stå rätt rustad inför ett ägarskifte – från embryo till graven.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen.
 • Ägarskifte vid dödsfall.
 • Skatteplanering med dödsbo.
 • Gåva och testamente till aktiebolag.
 • Överlåtelse inom familjen. Försäljning eller gåva?
 • Planering för ägaren genom skatteeffektiva uttag.
 • Metoder för olika förändringar i ägarkretsen.
 • Förberedelser inför en extern försäljning för maximal skatteeffekt.
 • Underprisöverlåtelser och ”paketering” av näringsverksamhet.
 • Olika skattelösningar vid avveckling och försäljning av rörelsetillgångar och näringsbetingande andelar.
 • Rådgivarens roll som facilitator.
 • Hur man kommer igång med att väcka frågan om generationsskiftet inom familjen.
 • Personliga och känslomässiga aspekter av generationsskifte.
 • Vilka inom familjen bör vara med i processen och hur strukturerar man processen

MÅLGRUPP

Denna kurs vänder sig främst till dig som biträder ägarledda företag och dess ägare (exempelvis till revisorer, redovisningskonsulter, jurister, advokater andra rådgivare).


tider för kursen

Denna kurs ges under två dagar. Kurstider dag 1 är 09.00-16.30 med möjlighet till gemensam middag under torsdagen. Dag 2 är tiderna 09.00-16.00.

Välkommen med din bokning!

Citat

Bra mix mellan skatterätt och familjerätt.

Per Johansson

BDO

Jag är egentligen redovisningskonsult men tycker det är värdefullt att få frågeställningar belysta ur ett mer juridiskt perspektiv emellanåt. Gillar bland annat Fredric Renström och Erik Nerep.

Medarbetare på Företagskonsulterna SH AB

Jag är mycket nöjd med BG Institute och det konkreta som kursledarna kan förmedla. De ser flera infallsvinklar och anpassar till flera verksamheter.

Oscar Ingelmark

BDO

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

De kurser Fredrik Renström håller är alltid öppna och tillgängliga för deltagarna genom bra diskussioner.

Monica Gummesson

Sparbanken Syd

Alltid bra och aktuella ämnen. Bra och personliga föreläsare.

Elmira Schaaf

Swedbank Juristbyrå

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon