Antalet konkurser och rekonstruktioner har ökat dramatiskt under året vilket gör att behovet av kvalificerad juridisk rådgivning är mycket stort. På denna digitala utbildning får du konkreta verktyg för just gränsöverskridande frågor i konkurser och rekonstruktioner, något som blir allt vanligare i och med att det blivit enklare för företag att bedriva handel med utländska parter.

Många bolag i rekonstruktion eller konkurs – såväl stora som små – har leverantörer och dotterbolag utomlands eller driver på annat sätt verksamhet utanför Sveriges gränser. På denna e-kurs går Kenneth Nilsson, idag konkursförvaltare och företagsrekonstruktör vid Ackordscentralen med över 25 års erfarenhet i insolvensrätt från advokatbyrå och myndighet, igenom de internationella verkningarna av konkurser och rekonstruktioner i en gränsöverskridande kontext.

När en konkurs eller företagsrekonstruktion beslutas för ett företag som har verksamhet i flera länder finns det ett antal bestämmelser som konkursförvaltare, rekonstruktörer eller rådgivare måste känna till och förhålla sig till.  Inom EU finns det en reglering genom EU:s insolvensförordning och de nordiska länderna, förutom Danmark som står utanför, har sedan länge en konvention om samarbete kring konkurser.

Denna utbildning ger dig som kursdeltagare kunskap om insolvensförordningens tillämplighet samt reglerna om lagval och verkställighet av domar enligt insolvensförordningen. På kursen kommer du också att få kunskap om det nordiska samarbetet. Slutligen kommer också situationen i förhållande till länder utanför EU och Norden behandlas översiktligt.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Insolvensförordningens tillämplighet.
 • Vilka regler som gäller i förhållande till borgenärer utomlands, tex vid återvinning och kvittning.
 • Skillnaderna mellan länder i och utanför EU, t ex vad som gäller för tillgångar i Norge och Danmark vid rekonstruktion.

Målgrupp:

Jurister, advokater, revisorer samt andra som arbetar med insolvensrätt. Kursen är av intresse oavsett om man är förvaltare/rekonstruktör, representerar borgenärer eller ska planera en rekonstruktion eller konkurs.

Kursen sändes live som webbinarium den 15 oktober. Längd ca. 3h.

Kursprogram

 • 13.00 – 14.00

  Pass I

  - COMI - platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen
  - Förordningens tillämplighet i förhållande till länder utanför EU och regler som bara gäller
  mellan medlemsstater
  - Verkställighet enligt Insolvensförordningen

 • 14.10 – 15.00

  Pass II

  - Kompletterande svenska regler – 2017 års lag med kompletterande bestämmelser.
  - Insolvensförordningens grundläggande lagvalsregler; konkurslandets lag eller någon annan
  lag, var anses olika slag av egendom befinna sig?

 • 15.05-16.00

  Pass III

  - Nordiska konkurskonventionen
  - Inverkan på företagsrekonstruktioner?
  - Något om läget utan för EU/Norden