Denna kursdag benar upp begreppen kring hyresavtal tex vad är skillnaden mellan hyresavtal, lägenhetsarrende och nyttjanderättsavtal? Vad är hyra och vilka kostnader kan hyresvärden få betalt för?

Föreläsarna kommer at ta upp förverkande respektive hävning av hyresavtalet, uppsägningar och medlingsförfarandet i hyresnämnden, indirekt besittningsskydd och uppsägning. Vad som gäller vid ombyggnation resp. underhållsansvar, tex. vilken rätt till ersättning har hyresgästen vid ombyggnation av lokaler och går dessa rättigheter att avtala bort? När har hyresvärden rätt att komma in i lokalen? Vad är den legala skillnaden mellan skötsel, underhåll och utbyte? Vem bär ansvar för vad?

Samarbetsformer hyresvärd och hyresgäst, hur struktureras arbetet avseende frågor om företagarförening, öppettider, marknadsföring etc. Vilka bestämmelser kan hyresavtalen innehålla?

Andrahandsuthyrning, i vilka fall anses hyresvärden ha godtagbara skäl att vägra andrahandsuthyrning? Var går gränsen för att inhysa någon i lokalen (hyra ut en del av lokalen) och hyra ut hela lokalen?

Överlåtelse av hyresavtal och bolag, vilka skäl kan med framgång åberopas för överlåtelsen? Behövs tillstånd vid aktieöverlåtelse?

Och slutligen går man in på återställande av lokalen vid hyrestidens utgång, vilka installationer kan respektive måste hyresgästen ta bort vid avflyttning? Hur ska kvarlämnad egendom hanteras? Samt säkerheter, vad kan hyresvärden få betalt för med stöd av en bankgaranti? Hur skall en bankgaranti vara utformad?

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.