Välkommen till denna utbildning där man fokuserar på att ge förutsättningar och verktyg för att göra rätt för att uppnå kommuners målbild om hållbara dagvattenlösningar.

Livesändning – kurstillfället den 8 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen syftar till att öka förståelsen för olika intressenters perspektiv, möjligheter och konsekvenser men också begränsningar i lagstiftning, avtal, organisation och affär. Man tar upp tillämpning och styrning med fokus på att ta betalt/finansiera lösningarna med rätt fördelningsgrund.

Målgrupp

Personer som arbetar vid förvaltningar så som Plan, exploatering, VA, bygg och miljö

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vems är dagvattnet?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Dagvatten som affär, möjligheter
  Dagvatten i VA-taxan

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Så här kan det se ut! - Vi ger exempel och gör en upptäcktsövning för deltagarna om Exploateringsavtal, VA-Taxa för dagvatten

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Reflektion och återkoppling i termer fördelar och nackdelar för olika intressenter, styrningseffekter och konsekvenser
  Hållbar dagvattenhantering- Målbild och samordning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.