Nu implementeras EU:s handlingsplan för hållbara finanser vilket betyder att hållbarhet blir ett reglerat område för finansbranschen. Välkommen på en fördjupande och praktiskt orienterad kurs med de uppskattade föreläsarna och advokaterna Björn Wendleby, Mikaela Reinhammar och Marcus Arvidsson.

Livesändning – kurstillfället den 25 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Handlingsplanen innehåller bland annat ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer höga krav på finansmarknadens aktörer att beakta hållbarhet i sin rådgivning, kapitalförvaltning och interna processer. Under de närmaste åren införs en stor mängd nya regler inom olika områden för att styra finansiering till hållbara investeringar, hantera finansiella risker till följd av klimatförändringar och främja öppenhet och långsiktighet i finansiell och ekonomisk verksamhet. Det kommet bland annat att ställas krav på att informera om hållbarhetsrisker och hur de kan påverka avkastningen.

Under detta heldagsseminarium görs en omfattande genomgång av de nya reglerna. Inledningsvis lämnas en bakgrund till det nya regelverket. Därefter behandlas bl.a. disclosureförordningen som antogs 2019 och de ökade kraven på offentliggörande av information, den nya taxonomiförordningen för hållbara investeringar, EU Green Bond Standard, Benchmarkförordningen samt NFRD (Non Financial Reporting Directive). Under seminariet lämnas även förslag till hur berörda företag kan arbeta för att anpassa sig till den nya kraven.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Detaljerad genomgång av taxonomiförordningen och disclosureförordningen.
 • Ändringar i befintliga regelverk, till exempel BMR Solvens II, IDD, MiFID II, UCITS och AIFMD.
 • Vad innebär de nya reglerna för aktörer i finansbranschen?
 • Värdefulla råd om hur man bäst förbereder sig för att efterleva de nya kraven.
 • Förståelse för hur de nya lagkraven träffar just er verksamhet.
 • Hur du undviker fallgroparna.

Målgrupp:

Fondförvaltare, banker och kreditinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare, Risk management, compliance, internrevision, finansiella rådgivare, finansiella investerare, revisorer, ESG-analytiker, hållbarhetsansvariga i finansbranschen, ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar och ansvariga för investeringsstrategier

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas