Den här kursen tar upp både de nya reglerna om hållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 2016, och de internationella normer och regelverk som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige trädde lagförslagen ikraft den 1 december 2016.

Som kursdeltagare får du kunskap om bakgrunden till lagändringarna i internationellt och nationellt perspektiv, vad de nya hållbarhetsreglerna praktiskt kommer att innebära för verksamheter och tips och råd om hur ni kan anpassa er juridiska rådgivning till verksamheter utifrån de normer och regler som styr hållbarhetsfrågorna.

– I Sverige ändrades årsredovisningslagen (1995:1554) den 1 december 2016.

–  Alla stora företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar.

– Vidare behöver nu vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

Kursen tar upp både de nya reglerna om hållbarhetsredovisning som trädde i kraft 2016, och de internationella normer och regelverk som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

De senaste årens problem i finansvärlden har  bidragit till en ökad medvetenhet om fördelarna med långsiktigt och aktivt ägande och hur företagens styrning hänger ihop med samhällsfrågor. Det finns även ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. Ett exempel är uppmärksammandet av arbetsförhållanden hos underleverantörer, särskilt förekomsten av barnarbete.

Som kursdeltagare får du praktisk och fördjupad kunskap om:

 • De nya reglerna om hållbarhetsredovisning och hur det påverkar hållbarhetsarbetet för såväl stora som små bolag
 • De internationella och nationella normer och regler som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption
 • Tips och råd om hur ett bolag på ett praktiskt sätt kan analysera sin verksamhet och anpassa sin verksamhet utifrån de internationella normer och regler som styr hållbarhetsfrågorna

Målgrupp:

Hållbarhetschefer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, HR-ansvariga, ekonomichefer, revisorer, samt övriga medarbetare som arbetar med hållbarhetsredovisning.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 15.00 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas