Välkommen till vår helt nya kurs, Hållbarhetsredovisning, som är speciellt framtagen för dig som är ekonomichef, redovisningskonsult eller revisor. Föreläsare är Sandra Rumélius.

Kursen ger dig insikt och kunskap i hållbarhetsfrågor och hur dessa praktiskt tillämpas i organisationen, ett strategiskt arbete som även innefattar hållbarhetsredovisning. Allt fler företag väljer idag att upprätta en hållbarhetsredovisning för att transparent kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunder och andra intressenter och på så vis stärka sitt förtroende och varumärke. Hållbarhetsredovisningen visar hur företaget bidrar till ett hållbart samhälle och skapar värde på sikt, vilket har gjort att behovet av icke-finansiell information har ökat. I och med att sociala, miljömässiga och affärsetiska utmaningar påverkar företagets ekonomiska framtid är det viktigt att förstå sambandet mellan finansiell och icke-finansiell information. Den här kursen ger dig den förståelsen och verktygen du behöver för att lyckas integrera de båda delarna i en gemensam affärsnytta.

Kursen utgår från FN:s definition av hållbarhet, det svenska lagkravet samt internationella ramverk. Genom praktiska verktyg, fallstudier och workshops utvecklar du din kompetens för att ta fram eller bedöma en hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Sandras gedigna erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete innebär stark trygghet, tydlighet och professionalitet genom hela processen. Kopplingen mellan ett strategiskt hållbarhetsarbete och affärsnytta löper som en röd tråd genom kursen.

Kort om lagkravet

Det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning som angår medelstora och stora företag trädde i kraft 2016 och gäller från och med i år. Lagkravet innebär att bolaget ska rapportera hållbarhetsinformation som behövs för förståelse av verksamhetens utveckling, ställning, resultat och konsekvenser. Informationen ska omfatta områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption. Med större företag menas de som uppfyller minst två av följande villkor: minst 250 anställda, balansomslutning på minst 175 miljoner SEK och en nettoomsättning på minst 350 miljoner SEK.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Grunderna i hållbarhet
 • Affärsnyttan med hållbar affärsutveckling
 • Relevanta ramverk och standarder inom hållbarhetsredovisning
 • Arbetsprocessen för hållbarhetsredovisning – Steg för steg
 • Styrning av hållbarhetsarbetet
 • Verktyg för prioritering och optimal resursfördelning
 • Vad som utgör en bra hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL

Målgrupp:

Kursen är speciellt framtagen för ekonomichefer, redovisningskonsulter och revisorer.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  - Definition av hållbarhet
  - Affärsnyttan med hållbar affärsutveckling
  - Lagkravet, ramverk och standarder

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  - Nuläges- och riskanalys
  - Intressentdialog
  - Materialitetsanalys

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Mål
  - Nyckeltal
  - Styrning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  - Policys
  - Insamling av data
  - Sammanställning av hållbarhetsrapporten
  - Olika sätt att kommunicera hållbarhetsinformation

 • 16.00-

  Kursen avslutas.