I syfte att minska undandragandet av moms inom EU har medlemsländerna kommit överens om en regelskärpning nämligen de nya regler vid EU-handel med varor som gäller from 1 januari 2020.  I vissa delar inom svensk rätt kommer dessa att ställa nya krav på företagare.

Livesändning – kurstillfället den 2 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Denna kursdag belyser de nya reglerna och rättsfallen som är relevanta för att handla med varor och tjänster. De nya reglerna handlar om de så kallade quick-fixes – enkla lösningar – som är beslutade på EU-nivå. De berör krav för momsfrihet vid EU-handel, förenklingar vid avropslager samt tydligare regler vid kedjetransaktioner inom EU.

Storbritannien lämnar EU och Brexit är ett faktum. Detta medför åtskilliga förändringar gällande bla hanteringen av moms. Det är hög tid att ha en plan med tanke på att Sverige tillhör de länder som kommer att påverkas allra mest av Storbritanniens utträde, då det är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import.

Under dagen går vi därmed också igenom vad som sker när Storbritannien lämnar EU, dvs. vilka momskonsekvenser måste ett företag beakta i samband med utträdet.

Kursen syftar till att på ett övergripande sätt belysa både problemområden och hur man lämpligen hanterar dessa. Vidare får du reda på hur tjänster av olika slag beskattas vid gränsöverskridande handel. Du får även kunskap om vad man ska tänka på och när man ska reagera.

Deltagare får även tid att med sin bordsgranne lösa uppgifter löpande under dagen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

(Quick fixes) dvs,

 • Brexit och dess konsekvenser för momshanteringer
 • Avropslager
 • Nya krav på momsfri försäljning till andra EU länder
 • Nya regler om transaktioner med flera parter i olika EU länder
 • Vilka dokumentationskrav som gäller för att bevisa leverans ur Sverige

Målgrupp:

Skattechefer, revisorer, redovisningspersonal, rådgivare, ekonomichefer och ekonomer

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.