Välkommen till kursen med professor Christina Ramberg som går igenom de viktigaste nyheterna och praxis inom obligationsrätten från Högsta domstolen.

Inom området för obligationsrätt är Högsta domstolen (HD) numera den viktigaste ”lagstiftaren” i och med de senaste årens prejudicerande fall. Dessa prejudikat och rättsfall får allt större vikt för tolkningen av obligationsrätten och de tvister som kan uppstå inom området.

Föreläsare är professor Christina Ramberg, en av BG Institutes mest efterfrågade föreläsare. Christina har hållit kurser inom framförallt avtalsrätten under många år. Under dagen kommer hon att guida kursdeltagare igenom  praxis och prejudikat gällande såväl nya som äldre lagar.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • Culpa in contrahendo
 • Rådgivningslagen (Lag 2003.862)
 • Bestämmelser om besiktningsmän
 •  Tredjemansavtal
 • Entreprenadavtal (B2B)
 •  Återförsäljaravtal
 • Skönhetsoperationer och tandläkartjänster

Målgrupp:

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister, bolags- och affärsjurister.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Kursen avslutas