Välkommen till kursen som ger dig utökad kunskap om de olika aspekterna kring hedersrelaterade brott. Kursen leds av advokat Gunilla von Wachenfeldt.

Under kursdagen får du en genomgång av olika perspektiv på hedersrelaterade brott. Föreläsaren kommer att behandla praxis och ett antal viktiga frågor inom området, exempelvis; Vad är heder? Hur ser strukturerna ut och hur upptäcker man signalerna? Föreläsaren kommer även att gå igenom den checklista, eller guide, som ofta används som hjälpmedel vid bedömning av risk för hedersrelaterat våld.

Advokat och föreläsare Gunilla von Wachenfeldt är en av landets ledande experter inom hedersrelaterad juridik. Gunilla har specialiserat sig kring hedersrelaterade brott, och förutom sina uppdrag som målsägandebiträde åt brottsoffer föreläser hon i hela Sverige inom straffrätt, familjerätt, LVU och hedersrelaterat våld.

Under dagen får du som kursdeltagare dessutom fördjupad kunskap kring domstolsprocessen vid denna typ av mål, samt utökad kunskap om hedersrelaterade brott ur:

• Den socialrättsliga aspekten
• Den familjerättsliga aspekten
• Den brottsrättsliga aspekten


 Målgrupp

Advokater, jurister, poliser, åklagare, domare, socialarbetare, socionomer samt andra som i sitt arbete kan komma i kontakt med hedersrelaterade brott och behöver uppdatera kunskapen inom hedersrelaterad juridik.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå