Den här kursen ger dig en bra plattform för att positionera dig och HR-frågorna i ledningsgruppsarbetet.

Vi kommer att ta upp och diskutera HR:s roll och funktion samt betydelse för att företaget ska utvecklas och vara lönsamt. Hur får du genomslag för dina idéer, hur säljer du in dina lösningar?

Ta med dig ett eget ”case” så gör vi en plan. Vi ger dig de praktiska redskapen. Hur hanterar du invändningar, härskartekniker? Vi går igenom och ger tips på hur du kan förbereda dig. Vilken roll har HR? Kortsiktigt – långsiktigt nu när kvartalsekonomin styr. Vi kommer även att ta upp vad som förväntas av HR i ledningsgruppen. Vad eftersträvas en homogen eller heterogen ledningsgrupp, vi tar upp nackdelar och fördelar. Ska man verkligen behöva kunna så mycket ekonomi för att få genomslag av HR-frågorna?

Kursen bygger på interaktion och diskussion med deltagarna. Kursen ger även ett utmärkt tillfälle för nätverkande med personer som ”sitter i samma situation”.

 • Hur du bedriver strategiskt HR-arbete i ledningsgruppen.
 • Hur du agerar för att få HR-frågorna först på dagordningen och genomslag i verksamheten.
 • Härskartekniker i en ledningsgrupp.
 • HR:s roll i ledningsgruppen.
 • Viktiga egenskaper i ledningsgruppsarbetet.
 • HR och ekonomi.
 • Nyckeltal och dolda kostnader.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Strategiska HR-frågor, vad är det?

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Hur man får igenom sina idéer, föreläsning och vi arbetar med egna case.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Hur hanterar man invändningar?

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  HR:s ansvar och roll i ledningsgruppen.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Magnus Dalsvall är bra, lyhörd, pedagogisk med en gedigen erfarenhet.

Sagt av tidigare deltagare på kursen

Väldigt givande kurs. Intressanta diskussioner som man lärde sig mycket av. Det var första gången jag gick på kurs hos er på BG Institute och jag kommer återkomma för fler liknande kurser.

Sagt av tidigare deltagare på kursen

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket

Jag fortbildar mig med BG Institute för att det är aktuellt och inte så många deltagare.