Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar på arbetsplatsen. Utbrändhet och stress kan få mycket stora konsekvenser både för individen och företaget eftersom rehabiliteringstiden ofta är lång. Utbildningsdagen ordnas gemensamt av Blendow Group och Mind, som är Sveriges ledande ideella organisation för den psykiska hälsan. Mind arbetar sedan många år med stödverksamheter för människor i kris och har byggt upp ett gediget kunnande kring psykisk ohälsa.

 1. Hur känner man igen tecken på psykisk ohälsa?
 2. Vad kan man göra som chef och kollega?
 3. Under en dag går vi igenom dessa frågeställningar som är centrala för alla HR-avdelningar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Psykisk ohälsa – vad är det och hur vanligt är det?
 • Tidiga tecken på utmattning
 • Effektiva interventioner för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser
 • Hur pratar man med en person i kris?
 • Vilka lagstadgade krav finns beträffande arbetsmiljön?

Kursen vänder sig till alla som i arbetsledande ställning arbetar med människor, som företagsledare och VD, HR-chefer, personalchefer och personalansvariga – och till dig som i ditt arbete möter människor som befinner sig under stark press.

Föreläsare:
Selene Cortes, koordinator på Minds Självmordslinje; föreläsare och utbildare kring psykosomatiskt arbetsmiljöarbete, har egen erfarenhet av utmattningssyndrom.

Johanna Nordinverksamhetsansvarig på Minds Självmordslinje och sjuksköterska. 

 Per Axell, arbetsrättsjurist och har mångårig erfarenhet som konsult och föreläsare i arbetsmiljörätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 16.00

  Seminariet avslutas