Hyresgästens främsta prestation enligt hyresavtalet är att betala hyra. Frågor kring betalning av hyra är ett ständigt aktuellt ämne som har blivit än viktigare i spåren av Coronakrisen där hyresgäster med betalningssvårigheter förväntas öka, särskilt i vissa utsatta branscher.

Kursen berör de ofta komplexa situationerna när en hyresgäst inte kan betala hyran för lokalen eller när hyresgästen försätts i konkurs eller är under företagsrekonstruktion. Hyresvärden ställs då inför viktiga beslutssituationer där flera avgörande vägval uppkommer. Hur ser hyresvärdens beslutsalternativ ser ut i de olika situationerna, hur snabbt kan hyresvärden få tillbaka lokalen, hur minskas riskerna för framtida bakslag vid överenskommelser om avbetalningsplaner?

Denna kurs ger praktiska råd om hur hyresvärden ska agera för att lösa situationen på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Kursen tar också upp vilka olika vanliga typer av säkerheter hyresvärden kan ha för att skydda sig, hur säkerheterna kan behöva vårdas och vad de har för för- och nackdelar.

Som deltagare får du kunskap om

  • Förverkandeuppsägningar och betalningsanmaningar – hur fungerar dessa verktyg och hur kan de förbättra hyresvärdens ställning.
  • Konkurs – vad som händer i en konkurssituation och hur kan/bör hyresvärden agera för att minska sin skada.
  • Företagsrekonstruktion – vad händer vid företagsrekonstruktion och vad har hyresvärden för möjligheter att agera under rekonstruktionen.
  • Vad olika typer av säkerheter har för för- och nackdelar, hur säkerheterna hålls vid liv under hyresförhållandet och hur säkerheterna kan tas i anspråk.
  • Hur lång tid tar det för hyresvärden att få tillbaka lokalen om hyresgästen inte betalar hyran och hur behöver hyresvärden agera.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som är verksamma inom fastighetsbranschen och behöver fördjupade kunskaper i frågor som rör kommersiella lokaler, exempelvis, uthyrare, fastighetsförvaltare, affärsansvariga, fastighetsinvesterare, ekonomichefer, jurister och advokater.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i november 2020 är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Niclas Lifsten
Advokat
Läs mer